Zdravotnícky analyzátor zloženia tela – prístroj SECA mBCA 515

Seca mBCA 515 je rýchla a spoľahlivá analýza telesnej kompozície (hmotnosť tuku, hmotnosť tela bez tukov, obsah vody v tele – extracelulárna a intracelulárna voda, hmotnosť kostrových svalov).  Vďaka svojej presnosti je vhodná na presnú kontrolu úspešnosti terapie a pomáha pri diagnóze množstva ochorení (obezita, diabetes, podvýživa, úrazy, športová medicína … ).

Charakteristika

Seca mBCA 515 je rýchla a spoľahlivá analýza telesnej kompozície (hmotnosť tuku, hmotnosť tela bez tukov, obsah vody v tele – extracelulárna a intracelulárna voda, hmotnosť kostrových svalov).  Vďaka svojej presnosti je vhodná na presnú kontrolu úspešnosti terapie a pomáha pri diagnóze množstva ochorení (obezita, diabetes, podvýživa, úrazy, športová medicína … ).

Chcem sa objednať na vyšetrenie

Kontaktný formulár


  Do dvoch pracovných dní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín stretnutia.  Cenník služieb
  Odporúčanie pre pacientov pred vyšetrením

  Prehľadné grafy rôznych parametrov

  Výstupom sú prehľadné grafy zaznamenávajúce hodnoty daných parametrov pacienta chronologicky v určitom období. Druhy nameraných výstupov sú:

  Graf hmotnosti,

  IconBCC  – Tabuľka zloženia tela.

  • jednoduchý, ale hodnotný prístup k rýchlemu určeniu telesného zloženia jednotlivca,
  • zobrazuje prehľad hmotnosti tuku alebo hmotnosť bez tuku,
  • základným nástrojom kontroly váhy, diabetológie, kardiológie, všeobecnej praxe u pacientov s podvýživou, napríklad v onkológii, kardiológii, nefrológii, ale aj v psychológii, pokiaľ ide o mentálnu anorexiu alebo bulímiu,
  • sleduje zmeny pri strate hmotnosti u športovcov.

  Graf tukového tkaniva

  • vývoj tukovej hmoty je dôležitý pre kontrolu hmotnosti v oblasti diabetológie, klinickej výživy alebo všeobecnej medicíny,
  • ľudia s metabolickými problémami a rezistenciou na inzulín napríklad stratia vodu takmer výlučne, keď začínajú liečbu na zníženie telesnej hmotnosti, a preto je nevyhnutné individuálne posúdiť tukovú hmotu, aby sa predišlo nesprávnemu výkladu,
  • hodnotenie alebo sledovanie množstva tuku v športovej medicíne, najmä pokiaľ ide o určenie úrovne kondície alebo o riadenie tréningov.

  Graf kostrového svalstva

  • nevyhnutný, ak sa monitorujú zmeny telesnej hmotnosti u pacientov s nadváhou alebo obezitou,
  • segmentová analýza svalov (paží, nôh, trupu) pomáha definovať určenie úrovne kondície a riadenie tréningov, fyzikálnej terapie a rehabilitácie, špecifickú fyzioterapeutickú liečbu,
  • pomáha pozorne monitorovať zmeny v zložení tela počas zranenia.

  Viscerálny tuk

  • základná metóda na odhad kardiometabolického rizika – čím je vyššia je hodnota viscerálneho tuku, tým vyššie je riziko kardiometabolických ochorení,
  • možno negatívne trendy odhaliť včas, aby sa začali zodpovedajúce liečby a terapie.

  IconTBW / ECW – Celková telová voda / extracelulárna voda

  • lekárske presné posúdenie celkovej vody v tele a extracelulárnej vody je nevyhnutné v nefrológii , deteguje edém, ktorý sa často vyskytuje v kardiológii alebo iných oblastiach vnútorného lekárstva,
  • stanovenie telesnej vody tiež pomáha lepšie porozumieť situáciám o strate hmotnosti pri liečbe hmotnosti, cukrovke, kardiológii alebo všeobecnom zdravotnom stave, kde sa stráca veľké množstvo vody pri začiatku stravovania, napríklad kvôli inzulínovej rezistencii,
  • v športovej medicíne je manažment tekutín cenný pre riadenie tekutín, aby sa zabránilo dehydratácii a maximalizácia individuálneho výkonu.

  BW / ECW: celková voda z tela / extracelulárna voda

  • Určovanie vody v tele tiež pomáha porozumieť situáciám úbytku hmotnosti v kontrole hmotnosti, cukrovke, kardiológii a všeobecnom lekárstve, ochorenia, pri ktorých dôjde k strate veľkého množstva vody pri štarte stravy, napríklad kvôli inzulínovej rezistencii.

  BIVA: Bioelektrická impedančná vektorová analýza

  • Analýza vektorov bioelektrickej impedancie (AVIB) poskytuje informácie o množstve telesných tekutín a fázovom uhle (marker bunkového metabolizmu) súčasne,
  • hodnotí stav hydratácie (ktorý je užitočný v športovej medicíne), ale tiež identifikuje pacientov s preťažením tekutín, ktoré sa zvyčajne vyskytujú v nefrológii alebo kardiológii,
  • zobrazuje informácie o stave výživy a je cenná pri kontrole hmotnosti.

  PA: fázový uhol

  • fázový uhol koreluje s nutričným, funkčným a metabolickým stavom jedincov, možno z neho vyvodiť závery o stave buniek tela alebo celého organizmu,
  • zdravý výživový stav a zdravý metabolizmus vedú k vysokej hodnote fázového uhla,
  • odporúča sa sledovať výsledky nízkeho fázového uhla – ukazuje závažnosť ochorenia, koreluje s nedostatočnou výživou a zápalom v organizme,
  • v športovej medicíne zisťuje stavy vyčerpania,
  • nedostatočné zotavenie a nedostatočné zásobovanie živinami spôsobujú pokles fázového uhla.

  Energia:

  • energetický modul zobrazuje nielen absolútnu energiu uloženú v tele, ale aj relatívnu hodnotu tuku v závislosti od telesnej hmotnosti.
  • môže vypočítať spotrebu energie v pokoji aj celkovú spotrebu energie.

  Prognóza pre zdravie:

  • umožňuje sledovať informácie o výživovej situácii – zmeny hmotnosti, výšky a BMI pacienta pre každé meranie, % tukov, svaly,
  • závery o stave buniek tela alebo celého organizmu,
  • preťaženie a pretrénovanie v športovej medicíne,
  • hodnotenie kardiometabolického rizika, metabolický syndróm.

  Priebeh merania

  Ide o rýchle a jednoduché posúdenie zloženie tela, tuku a tela vody.  Výhodou je krátky čas merania (menej ako 20 sekúnd) a pomáha pri diagnóze množstva ochorení (obezita, diabetes, podvýživa, športovci … ). Výstupom sú prehľadné grafy zaznamenávajúce hodnoty daných parametrov pacienta chronologicky v určitom období.

  Imunovital

  Aká je cena  vyšetrenia?

  Vyšetrenie nie je hradené žiadnou zdravotnou poisťovňou, jeho cena je 30,-€ za 1 vyšetrenie.

  Imunovital

  Príprava na meranie

  1. Opakované merania je treba plánovať v tom istom čase a za tých istých podmienok.
  2. Meranie sa robí  2,5 – 3 hodiny pred,  alebo po jedle.
  3. Pred meraním  je treba použiť toaletu.
  4. Tesne pred meraním by ste nemali cvičiť – namáhavé cvičenie alebo prudké pohyby môžu spôsobiť dočasné zmeny v zložení tela.
  5. Test sa nemôže robiť tesne po sprchovaní alebo saunovaní.
  6. Odložte všetky kovové ozdoby a šperky.
  7. Test sa nemôže robiť  počas menštruačného cyklu.
  8. Test by sa ma robiť pri normálnej izbovej teplote.
  9. Merajú sa len dospelí klienti od 18 rokov.

  Kontraindikácie – Bioimpedančné merania nesmú byť vykonávané u osôb:

  • elektronické implantáty, napr. kardiostimulátor,
  • aktívne protézy,
  • poruchy srdcového rytmu,
  • tehotenstvo.

  Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

  Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

  Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

  Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.