Cenník služieb

Pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní pôsobiacich v systéme verejného poistenia poskytujeme zdravotnú starostlivosť v zmluvne dojednanom rozsahu bezplatne. Dovoľujeme si vás upozorniť, že naše centrum poskytuje v záujme presnej a kvalitnej diagnostiky v súlade s najmodernejšími poznatkami lekárskej vedy zdravotnú starostlivosť aj v rozsahu, v ktorom nie je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia. Nadštandardné služby účtujeme podľa nasledujúceho Cenníka.

Spolupracujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami – VŠZP, Dôvera, Union.

Vykonávame diagnostické a liečebné výkony pomocou moderných lekárskych prístrojov zodpovedajúcich normám EÚ podľa najmodernejších medicínskych trendov.

Prevádzkovateľ: IMUNOSPORT, s.r.o., konateľ: MUDr. Bergendiová Katarína, PhD,
Rezedova 27, 821 01 Bratislava, IČO: 458 99991, DIČ: 2023138183.

Cenník je platný od 01. 08. 2022.

IMUNOVITAL MALÝ

Poplatok pri pravidelných kontrolách – 1 návšteva / rok pre dlhodobých pacientov.

 • Vyšetrenie pacienta, napriek porušeniu periodicity kontrol pacienta pri stanovenej diagnóze.
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi.
 • SMS upozornenia (pri predpise e-receptu, pred objednaným termínom vyšetrenia)
 • Rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.

80 € / rok

IMUNOVITAL STREDNÝ

Poplatok pri pravidelných kontrolách – 2-3 návštevy / rok pre dlhodobých pacientov.

 • Vyšetrenie pacienta, napriek porušeniu periodicity kontrol pacienta pri stanovenej diagnóze.
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi.
 • Uskladnenie vakcín v chladničke.
 • Rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • SMS upozornenia (pri predpise e-receptu, pred objednaným termínom vyšetrenia)

150 € / rok

IMUNOVITAL EXTRA

Poplatok pri pravidelných kontrolách – 4-5 návštevy / rok pre dlhodobých pacientov.

 • Vyšetrenie pacienta, napriek porušeniu periodicity kontrol pacienta pri stanovenej diagnóze.
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
 • Inhalačná liečba podľa klinického stavu pacienta.
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi.
 • Uskladnenie vakcín v chladničke.
 • Rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • SMS upozornenia (pri predpise e-receptu, pred objednaným termínom vyšetrenia).

Dospelí – 210 € / rok

Deti do 6 rokov – 160 € / rok

IMUNOVITAL KOMPLEX

Poplatok pri pravidelných kontrolách – 6 a viac návštev / rok pre dlhodobých pacientov.

 • Vyšetrenie pacienta, napriek porušeniu periodicity kontrol pacienta pri stanovenej diagnóze.
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
 • Inhalačná liečba podľa klinického stavu pacienta.
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi.
 • Rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Pravidelná injekčná liečba podľa ordinácie lekára na vlastnú žiadosť pacienta.

250 € / rok

DOPLATOK DO IMUNOVITAL EXTRA / KOMPLEX

EXTRA 60 € / KOMPLEX 100 €

CENNÍK VÝKONOV PRE SAMOPLATCOV

Bez poistenia zdravotnou poisťovňou

 • Podrobná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie – 50 €
 • Kožné testy – 40 €
 • Náplasťové kožné testy TRUE 24 alergénov – 50 €
 • Spirometria – základné funkčné vyšetrenie pľúc + antibakter. filter – 30 €
 • Antibakteriálny filter – 10 €
 • NIOX – metóda diagnostiky alergického zápalu pri astme – 40 €
 • Odber biologického materiálu – 10  €
 • Inhalácia kyselinou hyalúronovou – 20 €
 • Bronchomotorické testy – 40 €
 • Rhinolight ,1 sedenie – 10 €
 • Biolampa – 10 €
 • CRP – 10 €
 • Intramuskulárna injekcia – 10 €
 • Subkutánna injekcia – 10 €
 • Intravenózna injekcia – 20 €
 • Infúzna liečba – 40 €
 • Ambulantná infúzna liečba, 5 infúzii – 160 €

COVID-19

 • Protilátky triedy IgG- S1, S2- po očkovaní na ochorenie COVID-19 a  viac ako 2 mesiace po prekonaní ochorenia COVID-19 – 60 €
 • Rýchlotest na protilátky na ochorenie COVID-19 – 30 €
 • Antigénový rýchlotest na ochorenie COVID-19 – 30 €
 • Balíček regenerácie po prekonaní ochorenia COVID-19 – 350 €

INFÚZNA LIEČBA

Vysokými dávkami VITAMÍNU C

 • Aplikácia vitamínu C-Injektopas 7,5 g sol inf 1×50 ml + oxygenoterapia – 50 €
 • 5 dávok vitamínu C-Injektopas 7,5 g sol inf 1×50 ml + oxygenoterapia – 200 €
 • 10 dávok vitamínu C-Injektopas 7,5 g sol inf 1×50 ml + oxygenoterapia – 400 €

OXYGENOTERAPIA

 • 95 % kyslíka pomocou nosovej kanyly, 30 minút – 10 €

DIETOLÓGIA

Na žiadosť pacienta bez odporučenia lekárom špecialistom

 • KOMPONENTOVÁ DIAGNOSTIKA ALEX – 112 natívnych a rekombinantných komponentov z viac ako 50 alergénových zdrojov, pre samoplatcov – 450 €
 • TEST NA CELIAKIU – IgA, IgG gliadín, endomyziálne protilátky, IgA, IgG transglutamináza, výsledok zasielaný elektronicky – 50 €
 • TEST NA HISTAMÍNOVÚ INTOLERANCIU – množstvo a funkcia diamínoxidázy, výsledok zasielaný elektronicky – 50 €
 • TEST NA LAKTÓZOVÚ INTOLERANCIU – výdychový test Gastrolyzer – 40 €
 • TEST NA FRUKTÓZOVÚ INTOLERANCIU – výdychový test Gastrolyzer – 40 €
 • TEST SIBO bakteriálne prerastanie čreva – výdychový test Gastrolyzer – 50 €
 • PEP TESTneinvazívne sledovanie gastroez. refluxovej choroby, 1 skúmavka – 60 €
 • TEST NA POTRAVINOVÚ INTOLERANCIU Ridascreen® – špecifické IgG testy
  • Platničky na 90 potravín
   • A8121 bežné potraviny – 250 €
   • A8221 alternatívne potraviny – 250 €
   • A8321 vzácne a zriedkavé potraviny a koreniny – 250 €
  • Platničky na 180 potravín 2x podľa výberu – 450 €
  • Platničky na 270 potravín 3x podľa výberu – 650 €
 • KOMPLEXNÝ BALÍČEK na vyšetrenie potravinovej neznášanlivosti pri tráviacich ťažkostiach – 550 €

ANALÝZA TELESNÉHO ZLOŽENIA

 • Prístrojom SECA MB515 – 30 €

 

REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA

Na vlastnú žiadosť pacienta

 • Návrh diagnostického a terapeutického postupu pri poruchách reprodukcie – 50 €
 • Návrh terapeutického postupu pri poruchách reprodukcie, elektronicky – 30 €
 • Pravidelná injekčná liečba, napriek porušeniu periodicity kontrol pacienta pri stanovenej diagnóze / štvrťrok – 50 €
 • Laboratórne vyšetrenia nepreplácané poisťovňou
  • Embryotoxické cytokíny – 70 €
  • Vyšetrenie hormónov a protilátok proti štítnej žľaze – 50 €
 • Podanie infúzie intralipidov (nepreplácané poisťovňou) – 50 €
 • Zhodnotenie uterinných NK buniek – 60 €

TELOVÝCHOVNÁ AMBULANCIA

Pri hromadnej objednávke pre 10 a viac športovcov 10 % zľava

 • Preventívna prehliadka športovcov (dospelí)
  • Ergometria – 100 €
  • Spiroergometria – 130 €
 • Preventívna prehliadka detí
  • Ergometria, 8-18 rokov – 80 €
  • Spiroergometria, 8-18 rokov – 100 €
 • Analýza telesného zloženia prístrojom SECA MB515 – 30 €
 • Meranie sily inspiračného svalstva – 25 €
 • Power breathe 1 kus – 60 €

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 • Uskladnenie vakcín v chladničke – 30 € / rok
 • Vyšetrenie pacienta, napriek porušeniu periodicity kontrol pacienta pri stanovenej diagnóze – 50 €
 • Rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta – 50 €
 • Pravidelná injekčná liečba podľa ordinácie lekára na vlastnú žiadosť pacienta – 100,- €/ rok
 • Konzultácia výsledkov s lekárom ohľadne ďalšieho jedálnička – 120 €
 • Poplatok za nedodržiavanie termínu –   20 €
 • SMS a mail upozornenia (pred objednaným termínom vyšetrenia) – 20 € / rok