Cenník služieb

Pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní pôsobiacich v systéme verejného poistenia poskytujeme zdravotnú starostlivosť v zmluvne dojednanom rozsahu bezplatne. Dovoľujeme si vás upozorniť, že naše centrum poskytuje v záujme presnej a kvalitnej diagnostiky v súlade s najmodernejšími poznatkami lekárskej vedy zdravotnú starostlivosť aj v rozsahu, v ktorom nie je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia. Nadštandardné služby účtujeme podľa nasledujúceho Cenníka.

Spolupracujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami – VŠZP, Dôvera, Union.

Vykonávame diagnostické a liečebné výkony pomocou moderných lekárskych prístrojov zodpovedajúcich normám EÚ podľa najmodernejších medicínskych trendov.

Prevádzkovateľ: IMUNOSPORT, s.r.o., konateľ: MUDr. Bergendiová Katarína, PhD,
Rezedova 27, 821 01 Bratislava, IČO: 458 99991, DIČ: 2023138183.

Cenník je platný od 01. 01. 2024.

IMUNOVITAL MALÝ

Poplatok pri pravidelných kontrolách – 1 návšteva / rok pre dlhodobých pacientov.

 • Vyšetrenie pacienta, napriek porušeniu periodicity kontrol pacienta pri stanovenej diagnóze.
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi.
 • Rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Služby recepcie- elektronická komunikácia: plánovanie termínov kontrol,kožných testov, spirometria a odberov, SMS notifikácia ohľadom dátumu kontroly, e-mailová komunikácia e-recepty (nutnosť vybratie v lekárni do 7 dní).

80 € / rok

IMUNOVITAL STREDNÝ

Poplatok pri pravidelných kontrolách – 2-3 návštevy / rok pre dlhodobých pacientov.

 • Vyšetrenie pacienta, napriek porušeniu periodicity kontrol pacienta pri stanovenej diagnóze.
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi.
 • Uskladnenie vakcín v chladničke.
 • Rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Administratívne úkony spojené s objednávkou lieku.
 • Administratívna záťaž 3 hod. – liek na výnimku.
 • Služby recepcie- elektronická komunikácia: plánovanie termínov kontrol,kožných testov, spirometria a odberov, SMS notifikácia ohľadom dátumu kontroly, e-mailová komunikácia e-recepty (nutnosť vybratie v lekárni do 7 dní).

170 € / rok

IMUNOVITAL EXTRA

Poplatok pri pravidelných kontrolách – 4-5 návštevy / rok pre dlhodobých pacientov.

 • Vyšetrenie pacienta, napriek porušeniu periodicity kontrol pacienta pri stanovenej diagnóze.
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
 • Inhalačná liečba podľa klinického stavu pacienta.
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi.
 • Uskladnenie vakcín v chladničke.
 • Rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Administratívne úkony spojené s objednávkou lieku.
 • Administratívna záťaž 3 hod. – liek na výnimku.
 • Služby recepcie- elektronická komunikácia: plánovanie termínov kontrol,kožných testov, spirometria a odberov, SMS notifikácia ohľadom dátumu kontroly, e-mailová komunikácia e-recepty (nutnosť vybratie v lekárni do 7 dní).

Dospelí – 230 € / rok

Deti do 6 rokov – 180 € / rok

IMUNOVITAL KOMPLEX

Poplatok pri pravidelných kontrolách – 6 a viac návštev / rok pre dlhodobých pacientov.

 • Vyšetrenie pacienta, napriek porušeniu periodicity kontrol pacienta pri stanovenej diagnóze.
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
 • Inhalačná liečba podľa klinického stavu pacienta.
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi.
 • Rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Pravidelná injekčná liečba podľa ordinácie lekára na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Administratívne úkony spojené s objednávkou lieku
 • Administratívna záťaž 3 hod. – liek na výnimku
 • Služby recepcie- elektronická komunikácia: plánovanie termínov kontrol,kožných testov, spirometria a odberov, SMS notifikácia ohľadom dátumu kontroly, e-mailová komunikácia e-recepty (nutnosť vybratie v lekárni do 7 dní)

260 € / rok

DOPLATOK DO IMUNOVITAL EXTRA / KOMPLEX

EXTRA 60 € / KOMPLEX 100 €

CENNÍK VÝKONOV PRE SAMOPLATCOV

Bez poistenia zdravotnou poisťovňou

 • Podrobná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie – 50 €
 • Kožné testy – 50 €
 • Náplasťové kožné testy TRUE 24 alergénov – 50 €
 • Spirometria – základné funkčné vyšetrenie pľúc + antibakter. filter – 50 €
 • Antibakteriálny filter – 50 €
 • NIOX – metóda diagnostiky alergického zápalu pri astme – 50 €
 • Odber biologického materiálu – 10  €
 • Inhalácia kyselinou hyalúronovou – 20 €
 • Bronchomotorické testy – 50 €
 • Rhinolight ,1 sedenie – 20 €
 • Biolampa – 10 €
 • CRP – 20 €
 • Intramuskulárna injekcia – 10 €
 • Subkutánna injekcia – 10 €
 • Intravenózna injekcia – 20 €
 • Infúzna liečba – 40 €
 • Ambulantná infúzna liečba, 5 infúzii – 160 €
 • Administratívne úkony spojené s objednávkou lieku – 20 €
 • Administratívna záťaž 3 hod. – liek na výnimku – 50 €
 • Služby recepcie- elektronická komunikácia: plánovanie termínov kontrol,kožných testov, spirometria a odberov, SMS notifikácia ohľadom dátumu kontroly, e-mailová komunikácia e-recepty (nutnosť vybratie v lekárni do 7 dní) – 60 €

COVID-19

 • Protilátky triedy IgG- S1, S2- po očkovaní na ochorenie COVID-19 a  viac ako 2 mesiace po prekonaní ochorenia COVID-19 – 60 €
 • Rýchlotest na protilátky na ochorenie COVID-19 – 30 €
 • Antigénový rýchlotest na ochorenie COVID-19 – 30 €
 • Balíček regenerácie po prekonaní ochorenia COVID-19 – 350 €

INFÚZNA LIEČBA

Vysokými dávkami VITAMÍNU C

 • Aplikácia vitamínu C-Injektopas 7,5 g sol inf 1×50 ml + oxygenoterapia – 50 €
 • 5 dávok vitamínu C-Injektopas 7,5 g sol inf 1×50 ml + oxygenoterapia – 200 €
 • 10 dávok vitamínu C-Injektopas 7,5 g sol inf 1×50 ml + oxygenoterapia – 400 €

OXYGENOTERAPIA

 • 95 % kyslíka pomocou nosovej kanyly, 30 minút – 10 €

DIETOLÓGIA

Na žiadosť pacienta bez odporučenia lekárom špecialistom

 • KOMPONENTOVÁ DIAGNOSTIKA ALEX – 112 natívnych a rekombinantných komponentov z viac ako 50 alergénových zdrojov, pre samoplatcov – 450 €
 • TEST NA CELIAKIU – IgA, IgG gliadín, endomyziálne protilátky, IgA, IgG transglutamináza, výsledok zasielaný elektronicky – 50 €
 • TEST NA HISTAMÍNOVÚ INTOLERANCIU – množstvo a funkcia diamínoxidázy, výsledok zasielaný elektronicky – 50 €
 • TEST NA LAKTÓZOVÚ INTOLERANCIU – výdychový test Gastrolyzer – 40 €
 • TEST NA FRUKTÓZOVÚ INTOLERANCIU – výdychový test Gastrolyzer – 40 €
 • TEST SIBO bakteriálne prerastanie čreva – výdychový test Gastrolyzer – 50 €
 • PEP TESTneinvazívne sledovanie gastroez. refluxovej choroby, 1 skúmavka – 60 €
 • TEST NA POTRAVINOVÚ INTOLERANCIU – Vyšetrenie oneskorenej potravinovej alergie ( IgG)
  • Potravinové intolerancie- základný panel 54 alergénov – 150,-€
  • Potravinové intolerancie- rozšírený panel 108 alergénov – 250,-€
  • Potravinové intolerancie- vegetariánsky panel 108 alergénov – 250,-€
 • KOMPLEXNÝ BALÍČEK na vyšetrenie potravinovej neznášanlivosti pri tráviacich ťažkostiach – 550 €

ANALÝZA TELESNÉHO ZLOŽENIA

 • Prístrojom SECA MB515 – 30 €

 

REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA

Na vlastnú žiadosť pacienta

 • Návrh diagnostického a terapeutického postupu pri poruchách reprodukcie – 50 €
 • Návrh terapeutického postupu pri poruchách reprodukcie, elektronicky – 30 €
 • Pravidelná injekčná liečba, napriek porušeniu periodicity kontrol pacienta pri stanovenej diagnóze / štvrťrok – 50 €
 • Laboratórne vyšetrenia nepreplácané poisťovňou
  • Embryotoxické cytokíny – 70 €
  • Vyšetrenie hormónov a protilátok proti štítnej žľaze – 50 €
 • Podanie infúzie intralipidov (nepreplácané poisťovňou) – 50 €
 • Zhodnotenie uterinných NK buniek – 100 €

TELOVÝCHOVNÁ AMBULANCIA

Všeobecná zdravotná poisťovňa ponúka svojim klientom v rámci  Peňaženky zdravia MAXI príspevok na preventívne športové prehliadky absolvované na vybranom pracovisku, medzi ktoré patrí aj ImunoVital centrum. Klient si podá žiadosť cez aplikáciu Všeobecnej zdravotnej poisťovne cez Peňaženku zdravia MAXI. 

Pre dospelých aj deti ponúkajú:

 • Príspevok na preventívnu športovú prehliadku
 • Preplatenie 50 % z ceny výkonu až do výšky 50 €

Nie je potrebné byť členom športového klubu a nie je nutné prikladať do žiadosti potvrdenie o vykonávanej športovej činnosti.

 

Pri hromadnej objednávke pre 10 a viac športovcov 10 % zľava.

 • Preventívna prehliadka športovcov (dospelí)
  • Ergometria – 100 €
  • Spiroergometria – 130 €
 • Preventívna prehliadka detí
  • Ergometria od 8-18 rokov – 80 €
  • Spiroergometria od 15-18 rokov – 100 €
 • Preventívne telovýchovno- lekárske prehliadky so zameraním na vylúčenie potravinovej neznášanlivosti – ergometria do 18 rokov – 230,- €
 • Preventívne telovýchovno- lekárske prehliadky so zameraním na vylúčenie potravinovej neznášanlivosti – ergometria od 18 rokov – 250,- €
 • Preventívne telovýchovno- lekárske prehliadky so zameraním na vylúčenie potravinovej neznášanlivosti- spiroergometria do 18 rokov  – 250,- €
 • Preventívne telovýchovno- lekárske prehliadky so zameraním na vylúčenie potravinovej neznášanlivosti- spiroergometria od 18 rokov – 280,-€
 • Preventívna telovýchovno- lekárska prehliadka na vylúčenie alergického ochorenia a bronchiálnej astmy- ergometria do 18 rokov  – 130,- €
 • Preventívna telovýchovno- lekárska prehliadka na vylúčenie alergického ochorenia a bronchiálnej astmy- ergometria od 18 rokov  – 150 ,- €
 • Preventívna telovýchovno- lekárska prehliadka na vylúčenie alergického ochorenia a bronchiálnej astmy- spiroergometria do 18 rokov – 150,- €
 • Preventívna telovýchovno- lekárska prehliadka na vylúčenie alergického ochorenia a bronchiálnej astmy- spiroergometria od 18 rokov   – 180,- €
 • Meranie sily inspiračného svalstva – 25 €
 • Power breathe 1 kus – 60 €

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

 • Uskladnenie vakcín v chladničke – 30 € / rok
 • Vyšetrenie pacienta, napriek porušeniu periodicity kontrol pacienta pri stanovenej diagnóze – 50 €
 • Rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta – 50 €
 • Pravidelná injekčná liečba podľa ordinácie lekára na vlastnú žiadosť pacienta – 100,- €/ rok
 • Konzultácia výsledkov s lekárom ohľadne ďalšieho jedálnička – 120 €
 • Poplatok za nedodržiavanie termínu –   20 €
 • Administratívne úkony spojené s objednávkou lieku – 20 €
 • Administratívna záťaž 3 hod. – liek na výnimku – 50 €
 • Služby recepcie- elektronická komunikácia: plánovanie termínov kontrol,kožných testov, spirometria a odberov, SMS notifikácia ohľadom dátumu kontroly, e-mailová komunikácia e-recepty (nutnosť vybratie v lekárni do 7 dní) – 60 €/ rok

Pacienti neinformovaním o skutočnosti, že sa nemôžu dostaviť na svoj termín blokujú termíny pre pacientov, ktorí ošetrenie potrebujú. Zároveň týmto spôsobujú našej ambulancii zbytočný časový prestoj. Preto sme nútení zaviesť tzv. poplatok za nedodržanie dohodnutého termínu. Informujeme preto všetkých našich terajších, ale aj budúcich pacientov, že v prípade, že sa nemôžu dostaviť na dohodnutý termín ošetrenia, majú možnosť v čase do 12:00hod. predchádzajúceho dňa pred samotným termínom výkonu zdravotnej starostlivosti, vopred odhlásiť svoj termín telefonicky alebo SMS: 0903 412 824 , e-mailom: info@imunovital.sk, alebo aj osobne v našom centre bez akýchkoľvek poplatkov.