Nežiadúce účinky na potraviny - ImunoVital

Nežiadúce účinky na potraviny

Komplexný balíček na vyšetrenie potravinovej neznášanlivosti

Komplexný balíček na zachytenie veľkého množstva príčin spôsobujúcich ťažkosti s trávením.

SIBO test

Diagnostika syndrómu bakteriálneho prerastania čreva – SIBO test

SIBO – small intestinal bacterial overgrowth – znamená syndróm bakteriálneho prerastania čreva – teda poruchu nadmerného rastu baktérii v tenkom čreve. Je to klinický syndróm charakterizovaný zvýšeným počtom a/alebo abnormálnym typom baktérií v tenkom čreve.

laktózová intolerancia - diagnostika a liečba

Diagnostika Laktózovej Intolerancie

Medzi potravinové intolerancie (neznášanlivosti) patri aj neznášanlivosť laktózy – mliečneho cukru. Laktózová intolerancia – čiže neznášanlivosť mliečneho cukru je veľmi časté ochorenie vyskytujúce sa v každom veku. 

Čo je potravinová intolerancia?

Diagnostika potravinovej intolerancie

Potravinová intolerancia je skôr odozva tráviaceho systému, než systému imunitného. Jej vznik úzko súvisí s tráviacim procesom v tenkom čreve a s poruchami činnosti črevnej slizničnej bariéry. Počas tráviaceho procesu, ešte pred prechodom do krvného obehu, sa bielkoviny obsiahnuté v potrave štiepia na menšie fragmenty (peptidy), ktoré sa zvyčajne ďalej štiepia na aminokyseliny. Pri potravinovej intolerancii sa do krvného obehu dostanú aj väčšie peptidy. Imunitný systém ich odhalí a napadne, čo u niektorých jedincov môže vyvolať zvýšenú tvorbu IgG protilátok.

celiakia

Diagnostika celiakie

Celiakia je autoimunitné ochorenie postihujúce hlavne tenké črevo, vyvolané neznášanlivosťou bielkovín pšenice, jačmeňa, raži a ovsa. Vzťahuje sa na zmes bielkovín obilných zŕn glutén – lepok. Je to závažné ochorenie, ktoré sa však dá dostať pod kontrolu vďaka špeciálnej bezlepkovej diéte.

Diagnostika - Potravinová alergia

Diagnostika potravinovej alergie

Alergia, precitlivelosť, hypersenzitivita – označujú klinicky nežiadúce reakcie imunitného systému s účasťou protilátky IgE na vonkajšie podnety – alergény, ktorými môžu byť okrem iného aj potraviny.

Pep test, kontrola miery refluxu

PEP Test – neinvazívna diagnostika GER (gastroezofageálneho refluxu)

PEP test predstavuje nenáročné vyšetrenie na zisťovanie prítomnosti pepsínov – laryngofaryngeálneho refluxu (LPR) a gastroezofageálnej  refluxovej choroby (GERD).

Diagnostika fruktózovej intolerancie

Fruktózová intolerancia sa vyskytuje u 15-20% populácie.  Pri fruktózovej intolerancii je zle znášaný ovocný cukor z dôvodu poruchy enzýmu, ktorý zabezpečuje štiepenie fruktózy v tenkom čreve.