Nežiadúce účinky na potraviny - ImunoVital

Nežiadúce účinky na potraviny

Intolerancia na potraviny

Preventívne telovýchovno-lekárske prehliadky so zameraním na vylúčenie potravinovej neznášanlivosti

Napriek všetkým výdobytkom civilizácie je človek ešte stále neoddeliteľnou súčasťou prírody a tá mu dokáže vrátiť stratené zdravie a pohodu. Strava obsahuje všetky pre telo dôležité vitamíny, minerály a enzýmy v tej najprijateľnejšej podobe, ale nesmie nám škodiť.

Posledné roky sa u ľudí výrazne rozšírili nežiaduce reakcie na potraviny, ktoré môžeme rozdeliť do viacerých skupín. Potravinová intolerancia je skôr odozva tráviaceho systému než systému imunitného, na rozdiel od potravinovej alergie, ktorá označuje klinicky nežiaduce reakcie imunitného systému s účasťou protilátky IgE na vonkajšie podnety – alergény. Tými môžu byť okrem iného aj potraviny.

Komplexný balíček na vyšetrenie potravinovej neznášanlivosti

Komplexný balíček na zachytenie veľkého množstva príčin spôsobujúcich ťažkosti s trávením.

SIBO test

Diagnostika syndrómu bakteriálneho prerastania čreva – SIBO test

SIBO – small intestinal bacterial overgrowth – znamená syndróm bakteriálneho prerastania čreva – teda poruchu nadmerného rastu baktérii v tenkom čreve. Je to klinický syndróm charakterizovaný zvýšeným počtom a/alebo abnormálnym typom baktérií v tenkom čreve.

laktózová intolerancia - diagnostika a liečba

Diagnostika Laktózovej Intolerancie

Medzi potravinové intolerancie (neznášanlivosti) patri aj neznášanlivosť laktózy – mliečneho cukru. Laktózová intolerancia – čiže neznášanlivosť mliečneho cukru je veľmi časté ochorenie vyskytujúce sa v každom veku. 

histamínová intolerancia

Diagnostika histamínovej intolerancie

Histamínová intolerancia je ochorenie v dôsledku zvýšeného množstva histamínu v organizme, ktoré telo nedokáže včas odbúrať. Vzniká teda vtedy, ak dôjde k nerovnováhe medzi príjmom a odbúraním histamínu v tele.

Čo je potravinová intolerancia?

Diagnostika potravinovej intolerancie

Potravinová intolerancia je skôr odozva tráviaceho systému, než systému imunitného. Jej vznik úzko súvisí s tráviacim procesom v tenkom čreve a s poruchami činnosti črevnej slizničnej bariéry. Počas tráviaceho procesu, ešte pred prechodom do krvného obehu, sa bielkoviny obsiahnuté v potrave štiepia na menšie fragmenty (peptidy), ktoré sa zvyčajne ďalej štiepia na aminokyseliny. Pri potravinovej intolerancii sa do krvného obehu dostanú aj väčšie peptidy.

celiakia

Diagnostika celiakie

Celiakia je autoimunitné ochorenie postihujúce hlavne tenké črevo, vyvolané neznášanlivosťou bielkovín pšenice, jačmeňa, raži a ovsa. Vzťahuje sa na zmes bielkovín obilných zŕn glutén – lepok. Je to závažné ochorenie, ktoré sa však dá dostať pod kontrolu vďaka špeciálnej bezlepkovej diéte.

Diagnostika - Potravinová alergia

Diagnostika potravinovej alergie

Alergia, precitlivelosť, hypersenzitivita – označujú klinicky nežiadúce reakcie imunitného systému s účasťou protilátky IgE na vonkajšie podnety – alergény, ktorými môžu byť okrem iného aj potraviny.

Pep test, kontrola miery refluxu

PEP Test – neinvazívna diagnostika GER (gastroezofageálneho refluxu)

PEP test predstavuje nenáročné vyšetrenie na zisťovanie prítomnosti pepsínov – laryngofaryngeálneho refluxu (LPR) a gastroezofageálnej  refluxovej choroby (GERD).

Diagnostika fruktózovej intolerancie

Fruktózová intolerancia sa vyskytuje u 15-20% populácie.  Pri fruktózovej intolerancii je zle znášaný ovocný cukor z dôvodu poruchy enzýmu, ktorý zabezpečuje štiepenie fruktózy v tenkom čreve.