Alergia a astma - ImunoVital

Alergia a astma

Preventívne telovýchovno-lekárske prehliadky na vylúčenie alergického ochorenia a bronchiálnej astmy

Alergie sú v posledných rokoch pozorované stále častejšie a vyskytujú sa už v detskom veku. Možnou príčinou toho je stále stúpajúce zaťažovanie prostredia nečistotami, ale aj zmena spôsobu života a stravovacích návykov, ktoré sú spojené napr. so zvýšenou konzumáciou požívatín a liekov.

Pri preventívnej prehliadke sa kladie najväčší dôraz na vyšetrenie kardiovaskulárneho systému a pľúc a zistenie prípadných porúch, ktoré by mohli byť limitujúce ako zo zdravotnej, tak z výkonnostnej stránky. Vďaka preventívnym prehliadkam je možné včas odhaliť rizikové faktory a predísť tak možným zdravotným komplikáciám.

Balíček regenerácie po COVID-19

BALÍČEK REGENERÁCIE po prekonaní COVIDu-19

U niektorých ľudí môže koronavírus (COVID-19) spôsobiť príznaky, ktoré pretrvávajú dlhšie týždne alebo mesiace po odznení infekcie. Toto sa niekedy nazýva syndróm po COVID-19 alebo „dlhý (long) COVID“. Balíček regenerácie a prehliadka je zameraná na zistenie prípadných následkov po prekonaní COVID-19, hlavne čo sa týka funkcie pľúc a srdca.

Celoročná alergia a možnosti liečby

Alergické ochorenia

Ak zatiaľ iba pozorujete príznaky alergie alebo ste alergikom, neváhajte sa obrátiť na ImunoVital Centrum. Zaoberáme sa diagnostikou a liečbou alergie u detí aj dospelých

  • senná a celoročná nádcha
  • potravinová alergia
  • ekzém, urtika, kontaktné ekzémy

Kožné testy na alergiu

Kožné testy na alergiu (Prick testy) sú najrozšírenejšiou metódou jednoduchého a bezpečného vyšetrenia, či telo alergicky reaguje na skúšanú látku. Alergia je nežiaduca, prehnaná reakcia na látku, ktorá u väčšiny ľudí nevyvoláva nijaké ťažkosti.

Kožné testy vykonávame v rámci vstupného alergologicko- imunologického vyšetrenia ako súčasť kompletnej diagnostiky.

NIOX

NIOX – Vyšetrenie alergickej bronchiálnej astmy vydychovaným NO FENO testom

NIOX – analýza NO (oxidu dusnatého) je veľmi citlivá metóda na stanovenie alergického zápalu v dýchacích cestách vo vydychovanom vzduchu. Jeho zásluhou sa podstatne zrýchlila diagnostika bronchiálnej astmy. Prístroj vie určiť z výdychu prítomnosť a množstvo oxidu dusnatého (NO), ktorý pľúca zdravého človeka vylučujú len v minimálnom množstve.

Meranie sily inspiračného svalstva – POWER BREATHE

Prístroj POWERbreathe je dýchací prístroj, ktorého cieľom je zvýšiť efektivitu práce dýchacích svalov, pričom využíva základné princípov záťažového tréningu. Pomocou dýchania cez POWERbreathe – niekedy nazývaný aj ako „činka pre bránicu“ – a jeho variabilný odpor vytvára záťaž voči nádychu, a tým zvyšuje svalovú silu a vytrvalosť respiračného svalstva.

RHINOLIGHT na liečbu alergickej nádchy

Pri liečbe alergickej nádchy RINOLIGHTom ide o pôsobenie zloženého svetla vysokej intenzity (70% viditeľné svetlo, 25% UVA, 5% UVB). Táto fototerapia zabraňuje vyplavovaniu histamínu zo žírnych buniek vyvolaného alergénom, znižuje tvorbu IL-5 v eozinofiloch a zvyšuje apoptózuT-lymfocytov a eozinofilov.

spirometria v ImunoVital Centre

Spirometria – funkčné vyšetrenie pľúc

Spirometria nie je časovo náročné vyšetrenie, nevyžaduje špeciálnu prípravu pacienta, má veľkú výpovednú hodnotu a poukazuje na aktuálny stav a funkciu dýchacích ciest. Pomocou funkčného vyšetrenia pľúc – spirometria diagnostikujeme a sledujeme priebeh pľúcneho ochorenia, napríklad pri bronchiálnej astme, chronickej obštrukčnej chorobe pľúc a iných.

Pľúcne ochorenia

  • diagnostika a liečba pľúcnych ochorení
  • komplexná starostlivosť o pacientov s bronchiálnou astmou 
  • diagnostika a liečba akútneho aj chronického kašľa u detí aj dospelých
  • diagnostika a liečba ťažkostí s dýchaním u športovcov