Meranie sily inspiračného svalstva – POWER BREATHE

Prístroj POWERbreathe je dýchací prístroj, ktorého cieľom je zvýšiť efektivitu práce dýchacích svalov, pričom využíva základné princípov záťažového tréningu. Pomocou dýchania cez POWERbreathe – niekedy nazývaný aj ako „činka pre bránicu“ – a jeho variabilný odpor vytvára záťaž voči nádychu, a tým zvyšuje svalovú silu a vytrvalosť respiračného svalstva.

Prístroj POWER-breathe je dýchací prístroj, ktorého cieľom je zvýšiť efektivitu práce dýchacích svalov, pričom využíva základné princípy záťažového tréningu. Pomocou dýchania cez POWER-breathe – niekedy nazývaný aj ako „činka pre bránicu“ – a jeho variabilný odpor vytvára záťaž voči nádychu, a tým zvyšuje svalovú silu a vytrvalosť respiračného svalstva.Meraním na POWER breathe určíme aktuálny stav a funkciu dýchacích ciest a silu inspiračného svalstva.

Vlastnosti:

 • Bez vedľajších účinkov a liekových interakcií.
 • Vedecky preukázaná účinnosť.
 • Ukazovateľ úrovne odporu/cvičenia.
 • Optimalizované prúdenie vzduchu.
 • Antibakteriálny náustok.
Chcem sa objednať na vyšetrenie

Kontaktný formulár


  Do dvoch pracovných dní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín stretnutia.  Cenník služieb
  Odporúčanie pre pacientov pred vyšetrením

  Ako prebieha meranie?

  1. Funkčné vyšetrenie pľúc – Pri vyšetrení osoba po maximálnom nádychu všetko vydýchne tak rýchlo a úplne ako len môže za použitia najväčšieho úsilia a hodnotíme nasledovné parametre:
  2. Určenie sily inspiračného svalstva pomocou POWERbreathe kinetic K5 – po nasadení klipu na nos30 normálnych nádychov a výdychov.
  Imunovital

  15 – 20 minút

  Imunovital

  MERANIE sily inspiračného svalstva + 1 kus power breathe – 80,00.- €
  1 kus Power breathe – 60,0- €

  Chcem sa objednať na vyšetrenie

  Kontaktný formulár


   Do dvoch pracovných dní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín stretnutia.   Cenník služieb
   Odporúčanie pre pacientov pred vyšetrením

   Imunovital

   Príprava na vyšetrenie:

   • 15 minút pred vyšetrením má byť pacient v kľude,
   • 2 hodiny pred vyšetrením by nemal pacient fajčiť, konzumovať ťažko stráviteľné jedlá.

   Stanovenie diagnózy

   Výsledky vyšetrení

   • S-INDEX – index sily dýchacieho svalstva v cmH2O
   • FLOW – prietok v l/s je ukazovateľ maximálnej rýchlosti, ktorou vdychujete vzduch do pľúc
   • VOLUME – objem v l meria koľko vzduchu ste nadýchli behom testu (objem Vašich pľúc)
   Imunovital
   Chcem sa objednať na vyšetrenie

   Kontaktný formulár


    Do dvoch pracovných dní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín stretnutia.    Cenník služieb
    Odporúčanie pre pacientov pred vyšetrením

    POWERbreath je vhodný pre

    • Profesionálnych a rekreačných športovcov

    • Osoby fyzicky aktívne vo vyšších nadmorských výškach (horolezci,lyžiari)

    • Fyzicky aktívne osoby trpiace respiračným ochorením (astma)

    • Osoby vystavené zvýšenej záťaži dýchacieho aparátu (hráči na dychové nástroje, speváci,…)

    • Osoby fyzicky aktivní ve vyšších nadmořských výškách (horolezci, lyžaři)

    • ÚČINOK

     Behom pár dní používania ucítite znateľné zlepšenie dýchacieho aparátu a do troch týždňov znateľne znížite prípadnú dýchavičnosť. Pri pravidelnom používaní 2×30 nádychov denne tak dosiahnete významné zlepšenie dýchacieho aparátu pre skvalitnenie športového, súkromného i pracovného života.

    Chcem sa objednať na vyšetrenie

    Kontaktný formulár


     Do dvoch pracovných dní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín stretnutia.     Cenník služieb
     Odporúčanie pre pacientov pred vyšetrením

     Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

     Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

     Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

     Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.