Nežiadúce účinky potravín - rozdelenie - ImunoVital

Rozdelenie nežiadúcich účinkov potravín

Autor článku

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Klinický imunológ a alergológ

Človek je ešte stále, napriek všetkým výdobytkom civilizácie, neoddeliteľnou súčasťou prírody a príroda mu dokáže vrátiť stratené zdravie a pohodu. Strava obsahuje všetky pre telo dôležité vitamíny, minerály a enzýmy v tej najprijateľnejšej podobe, ale nesmie nám škodiť.

Posledné roky sa u ľudí výrazne rozšírili nežiaduce reakcie na potraviny, ktoré môžeme rozdeliť do viacerých skupín.

  1. Potravinová alergia – “klasická alergia”- atopická IgE reakcia
  2. Potravinová intolerancia – non IgE reakcia-“pseudoalergia” – neatopická alergia
  3. Nedostatok enzýmov – napr. histamínová intolerancia, intolerancia laktózy …
  4. Celiakia
  5. Citlivosť na chemické látky – ako napríklad reakcia na potravinové aditíva …

Nutnosť vyhýbať sa niektorým potravinám nesie nielen pre pacienta, ale aj pre jeho rodinu a široké príbuzenstvo veľa obmedzení. Preto sme sa snažili v knihe „Aby strava neškodila, jedlo ako priateľ“ vyrobiť recepty, ktoré obsahujú plnohodnotné potraviny a sú chutné, bez toho, aby sa niekto cítil ochudobnený. Ak hľadáte pri vašej diagnóze inšpiráciu do kuchyne – určite ju v týchto receptoch nájdete.

Funkcia zažívacieho traktu nespočíva iba v trávení prijímanej potravy, ale má význam aj pri ovplyvňovaní imunitného systému. Avšak na zabezpečenie optimálnej funkcie ochranných mechanizmov zažívacieho traktu je nevyhnutné správne zastúpenie a rovnováha všetkých druhov črevnej mikroflóry. Tá môže byť negatívne ovplyvnená rôznymi črevnými ochoreniami, ale aj nežiaducimi reakciami na potraviny.

Imunita sídli v čreve

Významným zdrojom imunity je sliznica v črevnom systéme, preto je veľmi dôležité udržiavať zdravú črevnú flóru a prečisťovať črevný systém dostatkom tekutín a správnou stravou, na ktorú nereagujeme patologicky. Pre naše zdravie je nevyhnutné, aby sme mali v črevách tie “správne” probiotické kultúry mikroorganizmov. Ak ich máme, funguje náš imunitný systém, máme nižší cholesterol, nemáme zažívacie ťažkosti a dokonca sa dokážeme lepšie brániť niektorým druhom rakoviny. Preto je potrebné pozerať na črevnú mikroflóru ako na “samostatný mikrosvet”, ktorý je schopný vykonávať pre nás zdraviu prospešné činnosti. Ak dochádza k nežiaducej reakcii na potraviny, dochádza k narušeniu rovnováhy medzi jednotlivými druhmi baktérií, zmení sa črevné prostredie, ktoré môže začať škodiť. Nastávajú rôzne zažívacie ťažkosti (plynatosť, nadúvanie, kŕče, prekyslenie, zápcha, hnačka a pod.), ktoré môžu vyústiť do vážnych ochorení ako je zápal čreva, ulcerózna kolitída, rakovina čreva a pod.

Nežiaduca potravinová reakcia je akákoľvek nepríjemná reakcia po požití potravy. Každá z týchto reakcií si vyžaduje odlišné diagnostické vyšetrenie na ich identifikáciu a aj odlišný spôsob liečby. Striktné rozdelenie nežiaducich reakcií na potraviny je pomerne ťažké, aj v odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s rôznymi názvami . My sme sa rozhodli použiť také, ktoré sa nám pre účely  tejto publikácie zdá najvhodnejšie .

Súvisiace články:

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.