Postup pred vyšetrením v ImunoVital Centrum - ImunoVital

Odporúčanie pre pacientov pred vyšetrením

Prvé vyšetrenie

 • vyšetrujeme objednaných detských aj dospelých pacientov
 • je vhodné mať výmenný lístok, privítame aj iné odborné nálezy a laboratórne vyšetrenia
 • odobratie kompletnej anamnézy
 • naplánovanie diagnostických vyšetrení – ako sú kožné testy, laboratórne vyšetrenia, funkčné vyšetrenia pľúc
 • je vhodné aby ste :
  • 7-10 dní pred termínom vyšetrenia neužívali lieky na alergiu, bolesť, nachladenie, spanie
  • 7 denný odstup od posledného užívaného antibiotika
  • 24-48 hodín pred vyšetrením je optimálne aj vynechanie (ak Vám to Váš zdravotný stav dovolí) liekov na psychické napätie – typu Neurol, Lexaurin …

Kontrolné vyšetrenie

 • sa uskutočňujú podľa objednania
 • pri akútnom zhoršení zdravotného stavu – do 24 hodín od objednania
 • plán kontrolných vyšetrení je individuálny podľa Vášho zdravotného stavu a plánovanej diagnostickej činnosti – kožné testy, laboratórne vyšetrenia, bronchomotorické testy, a ostatné…

Pokyny pred kožnými testami

 • v našich ambulanciách využívame k diagnostike rôzne druhy testov – prick testy, náplasťové epikutánne testy, kožné chladové testy, pri ktorých používame tie najkvalitnejšie komerčné inhalačné, potravinové, kontaktné alergény, ako aj natívne alergény
  • 7-10 dní pred testami je potrebné vynechať z liečby lieky na alergiu, bolesť, nachladenie, spanie
  • 7 denný odstup od posledného užívaného antibiotika
  • 24-48 hodín pred vyšetrením je optimálne aj vynechanie (ak Vám to Váš zdravotný stav dovolí) liekov na psychické napätie – typu Neurol, Lexaurin …
 • náplasťové a špeciálne potravinové -liekové testovanie sa vykonáva len v určité dni, prick-testy vykonávame denne

Pokyny pred spirometriou a vyšetrením FENO

 • funkčné vyšetrenie pľúc je základným vyšetrením pre našich astmatických pacientov
 • okrem bežnej kľudovej spirometrie vykonávame bronchodilatačné a bronchokonstrikčné – pozáťažové testy
 • pri bronchokonstričnom teste je vhodný aspoň 4-6 týždňový odstup od posledného užívaného antibiotika
 • cca 24-48 hod pred vyšetrením neužívať protizápalové lieky inhalačné lieky
 • 2 hodiny pred vyšetrením nejesť a nepiť, necvičiť, nefajčiť
 • tieto vyšetrenia robíme deťom od 5 rokov života.

Pokyny pred záťažovou ergometriou alebo spiroergometriou

 • preventívna telovýchovno-lekárska prehliadka vám poskytne informácie o tom, ako pracuje váš organizmus v záťaži.
 • pred ergometriou (spiroergometriou) je vhodné 24 hod netrénovať
 • je vhodný aspoň 14-dňový odstup od posledného užívaného antibiotika
 • vyšetrenie je možné urobiť len bez prejavov akútneho ochorenia
 • 2 hodiny pred vyšetrením nejesť a nepiť, necvičiť, nefajčiť
 • priniesť prvý ranný moč
 • priniesť veci na cvičenie, tenisky na cvičenie, uterák
 • priniesť niečo malé na jedenie, vodu
 • v prípade prehliadky v odpoludňajších hodinách odporúčame na obed len ľahké jedlo.