Športom ku zdraviu alebo k náhlej smrti, alebo prečo absolvovať preventívnu telovýchovnú prehliadku ?

Publikované 09.05.2018

Autor článku

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Klinický imunológ a alergológ

Týmto článkom nechcem od športu nikoho odradiť, ale práve ukázať prínos a potrebu záťažových vyšetrení, možno aj v našom centre 😊. Chcela by som sa s vami podeliť o pár faktov, ktoré robia pre každého športovca, bez ohľadu na vek, telovýchovnú prehliadku u lekára raz ročne nevyhnutnosť.

Náhle úmrtia vrcholových športovcov

Šport, respektíve fyzická aktivita má vedecky dokázané blahodárne vplyvy na zdravie.  Šport je účinný v prevencii a liečbe takmer všetkých civilizačných ochorení.  Od psychiatrických diagnóz ako depresia, demencia cez metabolický syndróm (obezita, vysoký krvný tlak, cukrovka) až po onkologické ochorenia. Otázkou zostáva, prečo ľudia pri športe umierajú? Profesionálni cyklisti, futbalisti , atléti, basketbalisti,… až po rekreačných športovcov na maratónoch, triatlonoch atď.

Spoločným menovateľom všetkých náhlych úmrtí v športe sú malígne poruchy srdcového rytmu, ktoré vznikajú v dôsledku nepoznaných štrukturálnych a elektrických ochorení srdca. Pri náhlej srdcovej smrti bola pri pitve v 74-77% nájdená orgánová, teda srdcová patológia. Srdcovo-cievne príčiny boli potvrdené ako najčastejšie príčiny náhlej smrti. Každoročne sa vyskytnú najmenej 2 prípady zo 100 000 športovcov a z tohto percenta má 5 športovcov zo 100 000 vrodenú predispozíciu k náhlej srdcovej smrti. To znamená už vrodenú srdcovú chybu, ktorá ostane až do smrti nezistená.  Muži majú potvrdené 5x vyššie riziko ako ženy. Príčinou sú okrem vrodených chýb srdca, nedostatočné rozcvičenie, nadmerná únava, pretrénovanosť, nedostatočné preliečenie infekcií, dehydratácia, nesprávna životospráva (málo spánku, alkohol, drogy…) a samozrejme užívanie dopingových látok.

U športovcov do 30 rokov hrozí náhla smrť najčastejšie z ochorení myokardu. Štyri najčastejšie príčiny sú hypertrofická kardyomyopatia, koncentrická hypertrofia ľavej komory z neznámych príčin, arytmogénna dysplázia pravej komory – najviac diagnostikovaná v talianskej provincii Veneto na severovýchode Talianska a akútny zápal srdcového svalu (najčastejšie spôsobeného vírusmi Coxacie B, Parvovírus, Adenovírus, ale aj rôznymi baktériami) .  Vo veku nad 40 rokov je to najčastejšie ateroskleróza koronárnych artérií. Drvivá väčšina týchto ochorení nespôsobuje bolesť alebo iné symptómy a preto sú nebezpečné.

Prečo absolvovať preventívnu telovýchovnú prehliadku?

Ak chceme športovať, pokojové a záťažové EKG sú základom preventívnej prehliadky.  Takéto vyšetrenie nám napovie, aká je základná reakcia nášho srdcovocievneho systému na záťaž. Ako reaguje na fyzickú záťaž náš krvný tlak a srdcová frekvencia, prípadne či sa vyskytnú prejavy nedostatočného prekrvenia srdca alebo poruchy jeho rytmu. U ľudí, ktorí športovali od detstva sú niektoré zmeny na EKG normálne, ale úplne inak je to u ľudí, ktorí sa pre šport rozhodli vo veku  30 – 40 rokov. Ak telovýchovný lekár zistí pri prehliadke prípadné zmeny pri pokojovom, alebo záťažovom EKG , odporučí vyšetrenie u kardiológa, ktorý pacienta vyšetrí podrobnejšie.

Od športu nikoho neodrádzam, len som Vás chcela oboznámiť s jeho rizikami a ako sa im dá aspoň čiastočne predchádzať.  Kardiologickú prehliadku by mali absolvovať všetci športovci nad 50 rokov, ešte pred prehliadkou telovýchovným lekárom.

Aj napriek týmto zisteniam sa vedci zhodujú, že pozitíva aktívneho životného štýlu prevažujú nad rizikom vzniku arytmie spôsobenej dlhodobým cvičením. Takže športu zdar a preventívnym prehliadkam obzvlášť!!! Tešíme sa na naše stretnutie v ImunoVital Centre 😊.

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.