Preventívna prehliadka vrcholových športovcov + trénovanosť - ImunoVital

Preventívna prehliadka registrovaných športovcov -spiroergometria

Ide o klasické preventívne vyšetrenie, pri ktorom je najväčší dôraz kladený na vyšetrenie srdcovocievneho systému (EKG, krvný tlak a srdcová frekvencia) a dýchania počas záťaže a zistenie prípadných porúch a odchýlok, ktoré by mohli byť limitujúce ako zo zdravotnej, tak aj z výkonnostnej stránky. Dve verzie pokojového EKG prevádzame pre zvýšenie citlivosti záchytu arytmií, ktoré sa niekedy objavujú v detskom veku alebo po námahe a je potrebné ich následne sledovať.

V rámci spiroergometrie monitorujeme pomocou masky aj dychové parametre, z ktorých najdôležitejším funkčným ukazovateľom je maximálny príjem kyslíka VO2 max (alebo maximálna aeróbna kapacita), ktorý vypovedá o vytrvalostnej trénovanosti (odzrkadľuje stav transportného systému pre kyslík). Okrem toho je možné na základe tohto vyšetrenia stanoviť aj prvý ventilačný prah (aeróbny – prechod z kyslíkového na zmiešaný aeróbno-anaeróbny metabolizmus), ktorý zohráva úlohu v nastavení tréningu pri vytrvalostných fyzických aktivitách.

Záťažové vyšetrenie prebieha najčastejšie na bicykli, ale pre pacientov zvyknutých na beh na bežiacom páse je k dispozícii aj tento variant. Pri rekreačnom športovaní je vhodnejšia a postačujúca prvá možnosť pre lepšiu kvalitu monitorovania EKG a merania krvného tlaku.

Vyšetrenie je vhodné pre bývalých športovcov, ktorí sa k športu vracajú po rokoch nešportovania a pre tých, ktorí so športom začínajú a majú vek nad 40 rokov alebo rizikové faktory, prípadne chronické ochorenia (cukrovka, obezita, fajčenie, ischemická choroba srdca, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol). Tiež je vhodné pre pacientov, ktorí ťažkosti nemajú, ale ich vek je nad 50 rokov a dlhodobo robia športy vytrvalostného charakteru (triatlon, dlhšie behy a maratóny, cyklistika, bežky, atď.)

Od 1. 1. 2016 je v platnosti nový Zákon o športe (Zákon 440/2015 Z.z.) a s ním súvisiaca vykonávacia vyhláška č. 51/2015, ktorá definuje rozsah preventívnych prehliadok u vrcholových športovcov a talentovanej mládeže, kde je povinnosť jedenkrát ročne absolvovať túto prehliadku na akreditovanom pracovisku telovýchovného lekárstva.
Preventívna telovýchovno-lekárska prehliadka vám poskytne informácie o tom, ako pracuje váš organizmus  v zaťažení. Prehliadku odporúčame absolvovať ak ste aktívny alebo rekreačný športovec alebo sa pripravujete na preteky (hoci aj amatérske).

Chcem sa objednať na vyšetrenie

Kontaktný formulár


  Do dvoch pracovných dní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín stretnutia.  Cenník služieb
  Odporúčanie pre pacientov pred vyšetrením

  Potencionálne ochorenie srdca s vysokým rizikom náhlej srdcovej smrti

  Spravte si náš ONLINE TEST, ktorý Vám prezradí, či sa potrebujete objednať na vyšetrenie v ImunoVital Centre.

  Imunovital

  Príprava na vyšetrenie

  • pred ergometriou (spiroergometriou) je vhodné 24 hod netrénovať,
  • je vhodný aspoň 14-dňový odstup od posledného užívania antibiotík,
  • vyšetrenie je možné urobiť len bez prejavov akútneho ochorenia,
  • dve hodiny pred vyšetrením nefajčiť,
  • dať si ľahké raňajky/obed,
  • piť len vodu,
  • priniesť si so sebou zdravotnú kartičku/doklad totožnosti,
  • priniesť skúmavku s prvým ranným močom,
  • priniesť veci na cvičenie, uterák, čisté tenisky na cvičenie,
  • priniesť niečo malé na jedenie, vodu,
  • v prípade prehliadky v odpoludňajších hodinách odporúčame na obed len ľahké jedlo.

  Stanovenie diagnózy

  Spôsob vyšetrenia

  • rodinná anamnéza,
  • osobná anamnéza,
  • športová anamnéza,
  • alergická anamnéza.
  Imunovital
  Chcem sa objednať na vyšetrenie

  Kontaktný formulár


   Do dvoch pracovných dní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín stretnutia.   Cenník služieb
   Odporúčanie pre pacientov pred vyšetrením

   Vyšetrenie a liečba

   Vyšetrenie v ImunoVital Centre je možné nasledujúcimi spôsobmi:

   • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov

   • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, SECA mb515)

   • krvný obraz, biochémia – glykémia, bielkoviny, urea, kreatinín, kyselina močová, AST,
    ALT, ALP, CRP, ionogram, ASLO, RF, Ca, vitamín D, Fes, feritín, kreatinkináza,
    vyšetrenie moču chemicky a sediment, TT, TN

   • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych),

   • vyšetrenie tlaku krvi, EKG a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej
    záťaži) – ergometer – bicykel,

   • spiroergometria – zhodnotenie úrovne trénovanosti, určenie aeróbneho
    a anaeróbneho prahu a tréningových zón na bicyklovom ergometri,

   • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným
    lekárom.

   • Cena: 130.- Eur

    Všeobecná zdravotná poisťovňa ponúka svojim klientom v rámci  Peňaženky zdravia MAXI príspevok na preventívne športové prehliadky absolvované na vybranom pracovisku, medzi ktoré patrí aj ImunoVital centrum. Klient si podá žiadosť cez aplikáciu Všeobecnej zdravotnej poisťovne cez Peňaženku zdravia MAXI. 

    Pre dospelých aj deti ponúkajú:

    • Príspevok na preventívnu športovú prehliadku
    • Preplatenie 50 % z ceny výkonu až do výšky 50 €

    Nie je potrebné byť členom športového klubu a nie je nutné prikladať do žiadosti potvrdenie o vykonávanej športovej činnosti.

   Chcem sa objednať na vyšetrenie

   Kontaktný formulár


    Do dvoch pracovných dní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín stretnutia.    Cenník služieb
    Odporúčanie pre pacientov pred vyšetrením

    Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

    Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

    Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

    Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.