Redcord – rehabilitačný nástroj pre liečbu, ale aj funkčný tréning

Publikované 30.07.2017

Autor článku

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Klinický imunológ a alergológ

REDCORD

REDCORD je terapeutický prístroj pre fyzioterapiu a cvičenie a je veľmi užitočnou pomôckou fyzioterapeuta a trénera v ich každodennej práci. Využíva sa pre individuálne cvičenie aj cvičenie v skupinách. Má svoje miesto aj ako nástroj v oblasti prevencie následkov preťaženia z dôvodu výkonu povolania. Je často organizovane využívaný zamestnancami firiem aby predchádzali následkom z jednostranného zaťaženia ako je dlhodobé sedenie (manažérske práce – napr. preťaženie krčnej chrbtice nesprávnym držaním hlavy a zlým sedení), dlhšie a opakované jazdy autom (šoféri z povolania, nevhodná dlhodobá pozícia, často v nízkom sede), remeselníci (pozície, v ktorých vykonáva profesiu a často preťažuje niektorú z oblastí tela, čo vyústi do bolesti ramien, driekovej časti chrbta, krku atď.). Veľké možnosti využitia sú taktiež v športe v oblasti prevencie úrazov a liečby poúrazových stavov a v oblasti možnosti funkčného tréningu. Veľmi dobré skúsenosti majú športovci naprieč celého spektra vrcholového športu (lyžovanie, futbal, hokej, atletika, cyklistika, judo, hádzaná, plávanie…)

REDCORD môžeme doplniť o rôzne druhy popruhov a doplnkov tak, aby veľkosť zaťaženia bola vždy adekvátna ku stavu klienta a funkčným schopnostiam cvičiaceho jedinca. Terapeut môže pomocou popruhov a umiestnenie klienta ovplyvniť úroveň záťaže, smer pohybu aj zaťaženia jednotlivých kĺbov.
Popruhy môžu dosiahnuť úplné odľahčenie tela, nájsť relaxačnú či úľavovú pozíciu pri bolestivých stavoch. Popruhy taktiež výrazne znižujú aj záťaž fyzioterapeuta. Systém nahrádza ruky fyzioterapeuta, pretože umožní pacienta (klienta) nastaviť do potrebných pozícií a z nich potom potrebnú aktívnu terapiu vykonať. Redcord je vyvinutý na základe nápadov a potrieb fyzioterapeuta, lekára, trénera ale aj klienta.

REDCORD je ľahko ovládateľný a preto ho môžeme dobre využívať aj pri cvičení doma, napr. pri cvičení, ktoré sú zamerané na odstránenie chronickej bolesti chrbta, pri cvičení bedrových kĺbov alebo iných problémov. Jeho hlavnou náplňou je liečba chronickej bolesti (chrbta, ramien, krku, kĺbov končatín atď). Ak nie je žiadna bolesť, môžeme prejsť na funkčný tréning s trénerom.

Funkčný tréning pomocou REDCORD

Rehabilitačný prístroj definujeme ako súhrnné cvičenie, ktoré zapája do činnosti maximálne množstvo svalových skupín pri napodobňovaní základných pohybových stereotypov (tlak, ťah, rotácie, výpad, drep, predklon). Funkčný tréning predstavuje modelovú situáciu zahrňujúcu zrýchlenie, spomalenie a stabilizáciu svalových skupín vo všetkých troch rovinách pohybu. Tréning vedie k vyššej svalovej rovnováhe, zlepší silu, svalovú vytrvalosť, rovnováhu, koordináciu a svalovú stabilitu.

Pozitívne napomáha kĺbovej stabilite a výrazne prispieva k prevencii zranení pohybového aparátu, pričom prioritne sa zameriava na súčinnosť nervového a svalového systému. Tréning prebieha formou individuálneho alebo skupinového tréningu. Dominantnou vlastnosťou funkčného tréningu je využívanie vlastnej hmotnosti cvičenca ako záťaže alebo odporu pre dosiahnutie zvýšenia relatívnej sily.

Redcord sa používa na
• zvyšovanie výkonnosti
• prevenciu úrazov
• rehabilitáciu

Ich podstatou je aktívna spolupráca klienta a terapeuta (trénera) na základe presného funkčného vyšetrenia (Redcord active test), čo nám umožní veľmi presné funkčné vyšetrenie klienta. Následná terapia (tréning) je sústredená na nájdené „slabé články“ funkcie klienta. Liečba je z toho pohľadu veľmi individuálna a terapia umožňuje každému klientovi aktívny prístup v úrovni jeho schopnosti. Je čo najviac cielená na postihnutú funkciu, a tým je výsledok veľmi efektívny, čo potvrdzuje liečebné úspechy pri mnohých pacientoch s chronickými bolesťami, ale aj zlepšenie výkonnosti športovcov. V ďalšom pokračovaní sa budem snažiť vám bližšie vysvetliť a priblížiť problémy, ktoré vznikajú pri vašom obľúbenom športe. Popíšem najčastejšie problémy a vyberiem najvhodnejšie cvičenia na ich odstránenie.

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.