Blahodarné účinky plávania - ImunoVital

Blahodarné účinky plávania

Publikované 22.08.2017

Plávanie ako pohybová aktivita je základným stavebným kameňom zložitejších pohybových zručností. Predstavuje jeden z mála športov, ktorý nemá skoro žiadne obmedzenia z hľadiska veku, zdravotného stavu a výkonnosti. Už od detstva je veľmi dôležité viesť deti k plávaniu pod odborným dohľadom trénerov a učiteľov plávania, aby si osvojili správne pohybové návyky a techniku. Plávanie sa uprednostňuje ako pomerne časovo a finančne nenáročná aktivita dostupná pre každého. Avšak je potrebné pripomenúť, že aj nesprávna technika v jednotlivých plaveckých spôsoboch môže prehĺbiť alebo podporiť vznik zdravotných problémov. Dodržiavanie zásad správneho plávania sa preto vyžaduje aj pri rekreačnom plávaní. V súčasnej dobe už nie je problém navštevovať kurzy plávania pre dospelých plavcov či neplavcov, ktoré sú organizované v skupinách alebo pre jednotlivcov pod odborným vedením trénerov.

Aké sú blahodarné účinky plávania?

Význam plávania je veľmi široký

Všestranne rozvíja základné funkcie ľudského organizmu a rovnomerne zaťažuje svalstvo. Otužovaním posilňuje imunitný systém, zvýšeným úsilím dýchacích svalov zas zapríčiňuje rozvoj dýchacieho systému a horizontálna poloha pozitívne ovplyvňuje činnosť srdcovo-cievnej sústavy.

Rozsah pohybov horných a dolných končatín má priaznivý vplyv na udržiavanie kĺbovej pohyblivosti, čo ocenia najmä ľudia vo vyšších vekových kategóriách a tí, ktorí majú problém s nadváhou. Plávanie už okrem spomenutých aspektov vplýva tiež na správne držanie tela a má príjemné a upokojujúce účinky na psychiku, teda celkovo prispieva k znižovaniu stresu.

Pri plávaní sa zapájajú takmer všetky väčšie svalové skupiny. K ich správnemu zapájaniu napomáha práve správna technika a prevedenie jednotlivých spôsobov. Keď je telo v horizontálnej polohe, pravidelné vytáčanie do strán rovnomerne rozvíja jeho pravú a ľavú časť. Možno tak dobre precvičiť nielen veľké svalové skupiny, ale taktiež drobné svaly, ktoré až tak často nepoužívame. Práve tým sa následne zabezpečuje komplexný rozvoj celého tela.

Plávanie je vytrvalostná, aeróbna aktivita a môžeme ju zaradiť do tréningu ako efektívny kardio tréning. Avšak na to, aby bol účinný, musí byť pravidelný a vykonávaný v istej intenzite po dostatočne dlhý čas a správnou technikou. Vďaka nemu prichádza ku zvýšeniu kondície, spevneniu svalstva, zvýšeniu pohyblivosti kĺbov rovnako ako schopnosti relaxácie svalstva a rozsahu pohybov. Okrem toho plávanie odďaľuje nástup únavy a predlžuje dobu práce.

Ideálna aktivita aj pri znižovaní telesnej hmotnosti

Plávanie minimálne zaťažuje pohybové ústrojenstvo. Vo vode je totiž telo nadnášané a kĺby netrpia tak ako pri bežných pohybových aktivitách. Treba si ale uvedomiť, že nakoľko sa telo vo vodnom prostredí ochladzuje a pri náznakoch chladu zadržuje tuk, čím sa chráni proti strate tepla, chudnutie nie je efektívne, ak nie je podporované správnou výživou a pravidelným tréningom. Dôležité je takisto poznamenať, že výdaj energie pri plávaní je závislý od rýchlosti, plaveckej techniky a od telesnej hmotnosti. Pri výpočte výdaja energie podľa naplávanej vzdialenosti sa ukázalo, že na prekonanie 1 km budete potrebovať 4-krát viac energie ako pri behu.

Dýchavičnosť ako postrach neplavcov a začiatočníkov

Veľmi častým problémom u väčšiny rekreačných plavcov je dýchavičnosť, ktorá je ovplyvnená nesprávnou technikou plávania, ale i nesprávnym dýchaním. Dýchanie je veľmi dôležitou súčasťou výučby plávania a bez jeho správneho zvládnutia sa len ťažko učí správna technika plávania. Pri plávaní každého plaveckého spôsobu musíte pod vodou plynule vydychovať, pričom zadržiavanie vzduchu je nesprávne.

No samozrejme, pred tým sa treba ubezpečiť, že dýchavičnosť nie je zapríčinená inou, či už vrodenou, alebo získanou chybou (napr. bronchiálna astma). Ak sú splnené obe podmienky, vylúčené iné faktory a plavec je aj napriek tomu zadýchaný, tak je dôležité si uvedomiť, že pláva voči vodnému prostrediu. Jeho hustota je oveľa vyššia, takže svalové skupiny musia prekonávať odpor počas celého pohybu pod vodou a na to musí byť plavec kondične veľmi dobre pripravený.

Okrem spomenutých pozitív má plávanie aj relaxačné a rehabilitačné účinky a odporúča sa po zraneniach alebo zložitejších operáciách pohybového ústrojenstva. Pri plávaní prichádza k najmenej úrazom, samozrejme, po zvládnutí správnej techniky a dodržiavaní pravidiel, ktoré si pobyt vo vodnom prostredí vyžaduje. Plávanie preto môžete brať jednak ako cestu k dlhému a vitálnemu životu, ale aj ako súčasť vašej redukčnej diéty, prípadne kondičného tréningu. Vašim očakávaniam potom treba prispôsobiť i samotné plavecké techniky, ich intenzitu a dĺžku. Nenechajte sa odradiť počiatočnými neúspechmi či nesplnením vašich očakávaní. Aj správne plávať sa musíte najprv naučiť – napríklad s profesionálnym trénerom.

Mgr. Lívia Danišová
tréner plávania pre deti a dospelých

                                                  

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.