Uterinné NK bunky a ich úloha v reprodukcii - diagnostika a liečba - ImunoVital

Uterinné NK bunky a ich úloha v reprodukcii – diagnostika a liečba

Autor článku

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Klinický imunológ a alergológ

Uterinné NK bunky (uNK) sú špeciálne imunitné bunky, ktoré sa nachádzajú v maternici. Ich hlavným účelom je zabezpečiť správne zakotvenie embrya do maternice a podporovať vývoj placenty. Tieto bunky sa vyvinuli, aby udržiavali zdravé a vyvážené prostredie v maternici, čo je nevyhnutné pre úspešný vývoj plodu. Odchýlky v ich počte môžu viesť ku komplikáciám ako imunologická sterilita, preeklampsia, habituálny potrat, intrauterinná rastová reštrikcia plodu alebo predčasný pôrod.

V sliznici endometria predstavujú podstatnú časť lymfocytového zastúpenia. Ich počet je ovplyvnený menštruačným cyklom, počas ktorého sa zastúpenie uNK buniek výrazne mení, pričom maximálne počty sú dosahované v raných fázach tehotenstva. V prípade nesprávnej imunitnej odpovede sa môžu uNK bunky meniť na cytotoxické, ktoré sú schopné spôsobiť napr. deštrukciu trofoblastu, a tým sa podieľať na potrate a sterilite.

Stanovenie uNK buniek sa štandardne vykonáva z bioptickej vzorky endometria, pričom samotné bunky možno stanoviť imunohistochemicky alebo prietokovou cytometriou. Výhodou prietokovej cytometrie je nezávislé hodnotenie veľkého počtu buniek a možnosť využitia viacparametrovej analýzy, ktorou vieme stanoviť viaceré populácie buniek.

Uterinné NK bunky doktor
Uterinné NK bunky a ich úloha v reprodukcii

Možné terapie zamerané na uNK bunky

  • Podávanie imunoglobulínov – pomáhajú regulovať aktivitu imunitného systému a uNK buniek.
  • Liečba kortikosteroidmi – môžu pomôcť znížiť zápal a nadmernú aktivitu uNK buniek.
  • Liečba infúziami intralipidov – majú schopnosť potláčať nadmerne aktivovaný imunitný systém ženy a zvýšiť šancu, že zárodok sa úspešne zahniezdi v maternici a tehotenstvo udrží.
  • Vitamín E – regeneruje bunky, je dôležitý pre zdravie vaječníkov a podporuje kvalitu vajíčok.
  • Vitamín D – receptory vitamínu D sa u žien nachádzajú v mnohých reprodukčných orgánoch, napríklad vo vaječníku, v maternici, ale aj v placente a je aktívny tiež pri tvorbe estrogénu. Výstelka maternice ho produkuje vo chvíli, keď sa do nej dostane embryo pripravené na zahniezdenie. Kontroluje totiž niekoľko krokov práve pri nidácii, čiže pri implantácii embrya. Počas tehotenstva zas pomáha aktivovať bunky v maternici zodpovedné za imunitu, teda ochranu plodu.

Záver

Uterinné NK bunky sú dôležitým hráčom v reprodukčnom procese, a ich nesprávne fungovanie môže viesť k neplodnosti alebo opakovaným potratom. Stanovenie úrovne a funkcie uNK buniek môže poskytnúť cenné informácie o príčinách týchto problémov a napomôcť pri výbere vhodnej terapie. Výskum v oblasti reprodukčnej imunológie pokračuje v objavovaní nových poznatkov o úlohe uNK buniek pri udržiavaní zdravého tehotenstva.

Čoraz viac sa ukazuje, že pochopenie a riadenie funkcie týchto buniek môže byť kľúčové pre úspešnú liečbu neplodnosti a opakovaných potratov. Súčasný výskum prináša nádej pre tisíce párov, ktoré sa zúfalo snažia stať sa rodičmi, a otvára nové možnosti pre vývoj účinných terapií.

Od roku 2023 vyšetrujeme uterinné NK bunky ako jedno z dvoch centier na Slovensku (druhé Centrum je AlergoImun v Prešove pod vedením Martina Lešťana) v  spolupráci s laboratórium Medirex pod vedením RNDr. Eleny Tibenskej a za veľkej pomoci tímu v GYNFIVE pod vedením MUDr. Petra Harbuláka, PhD.

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.