Poruchy plodnosti - ImunoVital

Poruchy plodnosti

Uterinné NK bunky a ich úloha v reprodukcii – diagnostika a liečba

Uterinné NK bunky sú dôležitým hráčom v reprodukčnom procese, a ich nesprávne fungovanie môže viesť k neplodnosti alebo opakovaným potratom. Stanovenie úrovne a funkcie uNK buniek môže poskytnúť cenné informácie o príčinách týchto problémov a napomôcť pri výbere vhodnej terapie.

Reprodukčná imunológia - vyšetrenie v ImunoVitale

Reprodukčná imunológia

S diagnózou neplodnosti sa stretáva každý šiesty pár. Po vylúčení anatomických, hormonálnych, infekčných alebo genetických príčin je potrebné myslieť aj na možnosť, kedy je neplodnosť ženy alebo muža spôsobená poruchami imunity. Patria sem niektoré následky chronických zápalov, imunopatologické stavy vedúce k sterilite alebo infertilite, autoimunitné ochorenia ovplyvňujúce zdravie matky aj plodu, alebo alergie. ImunoVital Centrum sa špecializuje v odbore reprodukčná imunológia ako jedno z troch zdravotníckych centier na Slovensku.