Infúzna terapia vitamínom C zlepšuje regeneráciu športovcov - ImunoVital

Infúzna terapia vitamínom C zlepšuje regeneráciu športovcov

Publikované 11.07.2017

Autor článku

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Klinický imunológ a alergológ

Moderný medicínsky výskum preukázal, že na vzniku značného množstva závažných chronických chorôb sa podieľa zásadným spôsobom chronický zápal. Zároveň pribúdajú poznatky, že k vzniku chronického zápalu významne prispieva oxidatívny stres, ktorý je charakteristický pre opakujúce sa alebo chronické infekcie. Každá infekcia spotrebováva vitamín C, čo ma za následok kontinuálne znižovanie rezerv vitamínu C a oxidatívny stres vedie k oslabeniu funkcie imunitného systému. Tým pádom sa zvyšuje náchylnosť pre infekcie a vytvárajú sa priaznivé podmienky pre vznik nádorového bujnenia.

Imunita a oxidatívny stres pri vysokej záťaži

Pri udržiavaní psychického a fyzického zdravia je veľmi dôležitá dynamická rovnováha pri regulácii metabolických a fyziologických procesov prostredníctvom nervového, endokrinného a imunitného systému, ktorý je súčasťou neuroendokrinno-imunitného superinformačného systému. Porušenie tejto rovnováhy a odpoveď organizmu na záťažový podnet sa nazýva stres a vyvolávajú ho stresory, medzi ktoré patrí aj intenzívna fyzická záťaž. Doterajšie poznatky naznačujú, že rekreačný šport alebo primerané krátkodobé telesné cvičenie 3-4 krát za týždeň v trvaní 15-60 min pri 40-60% intenzite maximálnej spotreby kyslíka (VO2 max) má na imunitný systém stimulačné účinky, prípadne jeho aktivity výraznejšie neovplyvňuje. Naproti tomu dlhotrvajúci a intenzívny tréning bez nedostatočnej regenerácie, ktorý je súčasťou vrcholového športu , môže pôsobiť imunosupresívne – teda znižovaním obranyschopnosti jedinca.

Po akútnej fyzickej záťaži vzniká krátkodobá prechodná imunosupresia – obdobie zníženej imunitnej odolnosti – tzv. – imunosupresívne okno – „the open window“. Pri nedostatočnej regenerácií a opakovanej prechodnej imunosupresii môže dôjsť k takzvanému prekrytiu otvorených okien a tým k zníženiu imunitnej odolnosti organizmu, kedy sa zvyšuje náchylnosť k infekciám, zraneniam a vzniku chronického únavového stavu. Intenzita a doba trvania týchto zmien závisí od druhu športu, formy a namáhavosti tréningu (športového výkonu), individuality jedinca – najmä jeho zdravotného a nutričného stavu.

Pri dlhotrvajúcej opakovanej záťaži koncentrácia plazmatického vitamínu C klesá na úroveň hladín významne nižších, ako tomu bolo pred záťažou. Toto obdobie je spojené so zvýšenou tvorbou reaktívnych kyslíkových radikálov (ROS), ktoré sa pri bežnej záťaži odstraňujú vnútornými bunkovými antioxidačnými mechanizmami. Extrémna fyzická záťaž však významne znižuje antioxidačnú kapacitu organizmu. Pri silnom oxidačnom strese alebo pri nedostatku antioxidantov tak prebytok ROS spôsobuje chronickú zápalovú reakciu, ktorá vedie ku vzniku mnohých chronických ochorení spojených s chronickým únavovým syndrómom, autoimunitnými ochoreniami. Oxidatívny stres tiež významne ovplyvňuje funkciu krvných ciev a kapilár a vedie k zhoršeniu prekrvenia a vyšším nárokom na činnosť srdca a prispieva k rozvoju kardiovaskulárnych ochorení. Dlhodobé fyzické preťažovanie organizmu a následný chronický oxidatívny stres sa tak môžu významne podieľať i na rozvoji kardiovaskulárnych ochorení športovcov.

Infúzna liečba vitamínom C

Ak sa telo nachádza v akomkoľvek nerovnovážnom stave bez ohľadu na príčinu, mnohonásobne rastie potreba zvýšenej koncentrácie vitamínu C v plazme. Dostatočná koncentrácia sa však dá dosiahnuť jedine priamym podaním vitamínu C do krvi. Vitamínom C nie je možné sa predávkovať. Telo si vezme toľko, koľko podľa svojich aktuálnych potrieb vyžaduje a zvyšok vylúči stolicou a močom. Pred podávaním vysokých dávok vitamínu C v infúziách je dôležité vedieť, či má pacient dobrú funkciu obličiek a prípravok by nemali dostávať ani pacienti s problémami metabolizmu železa a jeho ukladaním v organizme (talasémia, hemochromatóza, sideroblastická anémia). Z nežiaducich účinkov po podaní môžu byť pozorované respiračné a kožné prejavy precitlivenosti. Po podaní infúzie treba myslieť na zvýšený prísun tekutín.

Potenciál vitamínu C je dôležitý nielen pre vrcholových športovcov, ale aj pre bežne aktívnych ľudí, ktorý sa venujú akémukoľvek športu či aktívnemu spôsobu trávenia voľného času. Vitamín C alebo chemicky kyselina askorbová má nezastupiteľnú úlohu v mnohých metabolických reakciách.

Intravenózne podanie vitamínu C otvára nové možnosti

Fyziologické a farmakologické funkcie vitamínu C:

 • Imunitný systém (protizápalový, protiinfekčný a protialergický efekt),
 • Bunkový metabolizmus (ochrana buniek, selektívny chemoterapeutický potenciál),
 • Zvyšuje odolnosť voči fyzickej záťaži a bolesti a znižuje  mikropoškodenia svalov (a teda aj svalovica) sú miernejšie,
 • Podpora tkanív a hojenie (hojenie rán, podpora tvorby kolagénu, obrana proti osteoporóze),
 • Metabolizmus železa (krvotvorba, zlepšenie vstrebávania železa),
 • Neuroendokrinný systém (tolerancia stresu, obrana proti demencii a depresii),
 • Kardiovaskulárny systém (kontrola krvného tlaku, obrana proti ateroskleróze),
 • Pečeňový metabolizmus (detoxikačné procesy).

Dávky vitamínu C

Z nutričného pohľadu štandardne odporúčaná dávka vitamínu C v ústne podanej výžive predstavuje 200 mg/deň, výrazne vyššie požiadavky na prísun vitamínu C sa objavujú v špecifických situáciách, napr. u pacientov po väčších operáciách, úrazoch, popáleninách alebo v kritickom stave. I pre bežné krytie nutričných potrieb športovca sa uvádza ako dostatočná dávka 200 mg/deň. Nové poznatky však ukazujú, že je veľmi dôležité rozlišovať medzi štandardnými požiadavkami výživy a tzv. preventívnym a liečebným využitím antioxidačného potenciálu vitamínu C. Vitamín C nachádza uplatnenie nielen pri mnohých chronických ochoreniach, ale tiež pri všetkých situáciách, keď vďaka zvýšenému výkonu organizmu existuje zvýšený dopyt po vitamíne C kvôli zachovaniu spomenutých fyziologických funkcií. Aktuálne vedecké poznatky však ukazujú, že pri výrazne vyšších plazmatických koncentráciách (10 až 100 – násobok bežnej plazmatickej koncentrácie), ktoré možno dosiahnuť len intravenóznou infúziou, sa začnú prejavovať nové účinky vitamínu C pri mnohých patologických stavoch, súvisiacich s imunitou, chronickým oxidatívnym stresom a pri veľmi vysokých koncentráciách i s nádorovým bujnením. Pre športovú medicínu sú dôležité predovšetkým prvé dve spomenuté oblasti.

Indikácie na podanie vysokých dávok vitamínu C infúziami sú:

 • nadmerná fyzická námaha (vrcholoví športovci), recidivujúce infekcie,
 • stres, psychická záťaž, psychické poruchy, chronický únavový stav,
 • alergické ochorenia,
 • metabolický syndróm (obezita, vysoký krvný tlak, cukrovka),
 • reumatické choroby charakterizované napr. bolesťami kĺbov,
 • autoimunitné ochorenia (reumatoidná artritída, Crohnova choroba atď.),
 • nádorové ochorenia.
 • v období rekonvalescencie po dlhotrvajúcich ochoreniach rôzneho pôvodu a po operáciách na podporu hojenia rán.

Pri podávaní infúzie vitamínu C športovcom táto liečba nespadá do zoznamu zakázaných látok, ale vzhľadom na to, že infúzie sú všeobecne u športovcov zakázané, môže byť podávaná len na základe lekárskej indikácie a podanie liečiva neporušuje nariadenie WADA a NADA (napr. intravenózne injekcie s použitím jednoduchej striekačky, pokiaľ nie je podávaná látka zakázaná a medzi aplikovanými injekciami existuje časový odstup aspoň 6 hodín).

Kedy je vhodná opatrnosť pri podávaní vitamínu C vo vysokých dávkach?

 • poškodenie obličiek a obličkové kamene,
 • poruchy metabolizmu ukladania železa v organizme (hemochromatóza),
 • u niektorých anémií (chudokrvnosť) – thalasémia, sideropenia,
 • pri podávaní antikoagulačnej liečby napr. pri liečbe warfarínom.

Nežiaduce účinky počas aplikácie infúzii vitamínu C:

Počas podávania infúzii vitamínu C môže dôjsť k zosilneniu pocitu smädu a nutkaniu na močenie. Citliví pacienti môžu mať pocit chladu v ramene počas aplikácie infúzie. V dňoch,  kedy sa podáva infúzia  je treba dostatočne zvýšiť príjem tekutín, aby sa zabránilo tvorbe oxalátových obličkových kameňov. Je vhodné obmedziť príjem potravín obsahujúcich oxaláty – špenát, červenú repu, orechy, čokoládu.

Dôležitá je prevencia

Vysoké dávky vitamínu C sa odporúčajú podávať v najrizikovejších obdobiach (jar/jeseň), resp. v rámci väčšej záťaže. Uvedené dávkovanie pozitívne ovplyvňuje nielen imunitný, ale tiež nervový a kardiovaskulárny systém, podporuje pečeňové eliminačné reakcie, pozitívne pôsobí na regeneráciu svalového tkaniva a vďaka zvýšenej tvorbe kolagénu urýchľuje hojenie a spevnenie stabilizačných systémov pohybového aparátu.

 

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.