NSS (náhlej srdcovej smrti) sa dá predchádzať prevenciou - ImunoVital

NSS (náhla srdcová smrť) športovcov sa dá predchádzať prevenciou

Publikované 16.06.2019

Autor článku

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Klinický imunológ a alergológ

V tomto článku by som rada predstavila význam nášho nového prístroja (B TL CardioPoint SDS (Sudden Death Screening) modul) a jeho prínos pre našu telovýchovnú ambulanciu. Zároveň chcem načrtnúť dôležitosť prevencie u športovcov, ktorou je možné predchádzať náhlej srdcovej smrti (NSS).

Čo je náhla srdcová smrť (NSS)?

Náhla srdcová smrť je hlavnou príčinou úmrtí športovcov počas športovania.  Dôvody NSS u mladých športovcov sú rôzne, najmä vrodené a  štrukturálne chyby srdca alebo iónové kanalopatie, ktoré môžu byť zväčša odhalené ako abnormálne nálezy na pokojovom EKG. 

V roku 2010 Európska Kardiologická spoločnosť vydala odporúčania na špeciálny popis EKG u športovcov, ktoré boli prepracované medzinárodnými expertami z oblasti športovej kardiológie,  vrodených chýb srdca a športovej medicíny na konferencii v Seattli. Štandardy pre popis pokojového EKG boli vyvinuté pre asymptomatických 12- 35 ročných športovcov.  Športovec bol definovaný ako človek venujúci sa pravidelnému tréningu, športovej aktivite. Štúdie zistili, že aby sa začali diať fyziologické zmeny na srdci športovca – fyziologická adaptácia rozmerov srdca, je potrebné vykonávať intenzívnu fyzickú aktivitu minimálne 4-8 hodín týždenne.  Zmeny zahŕňajú predovšetkým zväčšenie hrúbky steny ľavej komory a zväčšenie jej dutiny, čo umožňuje efektívnejšie plnenie ľavej komory v diastole a následne zväčšený srdcový výdaj. Tieto zmeny na srdci sa označujú ako športové srdce a vedú k zmenám na pokojovom EKG športovca.  Prevalencia špecifických nálezov na EKG u športovcov sa môže líšiť v závislosti od veku, pohlavia, etnika, typu športu a úrovne trénovanosti. 

Nový SDS modul pomáha pri prevencii NSS

Spoločnosť BLT Industries v spolupráci  s nemocnicou Karlovej Univerzity v Prahe vyvinula SDS modul, ktorý vykonáva automatizovaný pokojový EKG test s vysokou senzitivitou podľa štandardizovaných Seattle kritérií a následne “Refined Criteria“ z roku 2014.  Seattle kritéria a ich prečistená verzia vlastne definujú štandardy interpretácie pokojového EKG u športovcov, s úmyslom správne odlíšiť benígne (nepatologické) adaptatívne zmeny EKG a zmeny, ktoré by mohli indikovať skryté patologické zmeny na srdci a teda znížiť mieru falošne pozitívnych výsledkov. Športovci môžu takúto prevenciu absolvovať aj u nás. Prečítajte si viac o tom, pre koho je NSS vyšetrenie vhodné.

Znižovanie rizika náhlej srdcovej smrti

Výhodou tohto automatizovaného testu s vysokou senzitivitou je, že uľahčuje selekciu pravdepodobne zdravých jedincov od suspektných jedincov, ktorí si vyžadujú ďalšie kardiologické vyšetrenia. Štandardizácia testov je dôležitá najmä pri odlíšení zmien fyziologickej adaptácie srdca od patologických zmien.

BTL CardioPoint SDS (Sudden Death Screening) modul  spolu s telovýchovnou prehliadkou a záťažovým vyšetrením  umožňuje redukovať počet športovcov, u ktorých existuje riziko kardiovaskulárnej patológie s potrebou návštevy kardiológa a ďalšej diagnostiky.  Skríning SDS modulom má význam len u športujúcej populácie. Nakoľko niektoré zmeny na pokojovom EKG u športovca sú fyziologické, ale u nešportujúcej populácie sú známkou patológie.

Napriek tomu, ani správne interpretované pokojové EKG nedokáže úplne vylúčiť riziko NSS, aj preto sú pri pozitívnej rodinnej anamnéze, abnormálnych fyzikálnych vyšetreniach a abnormálnych nálezoch na záťažovom EKG potrebné ďalšie kardiologické vyšetrenia.

Presnejšia diagnostika NSS u športovcov

Už prvý deň používania EKG s SDS modulom, sme testovali 38 ročného triatlonistu, ktorý mal EKG v pokoji fyziologické pre športovca, ale pri záťažovom teste sa na vrchole záťaže objavila arytmia – porucha rytmu, ktorá by pri športovaní na úrovni týchto srdcových frekvencií mohla viesť k malígnej (smrteľnej) poruche rytmu a viesť k zástave srdca.

Takže modul SDS je dobrým pomocníkom, ale nie 100% diagnostikom pre NSS. Samostatné EKG s SDS modulom v pokoji teda nezaručuje na 100% vylúčenie náhlej srdcovej smrti. Všetkým športovcom preto odporúčam absolvovať u nás kompletné telovýchovné vyšetrenie, vrátane záťažového vyšetrenia, na minimalizovanie rizika náhlej srdcovej smrti.

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.