Telovýchovná ambulancia - ImunoVital

Telovýchovná ambulancia

Intolerancia na potraviny

Preventívne telovýchovno-lekárske prehliadky so zameraním na vylúčenie potravinovej neznášanlivosti

Napriek všetkým výdobytkom civilizácie je človek ešte stále neoddeliteľnou súčasťou prírody a tá mu dokáže vrátiť stratené zdravie a pohodu. Strava obsahuje všetky pre telo dôležité vitamíny, minerály a enzýmy v tej najprijateľnejšej podobe, ale nesmie nám škodiť.

Posledné roky sa u ľudí výrazne rozšírili nežiaduce reakcie na potraviny, ktoré môžeme rozdeliť do viacerých skupín. Potravinová intolerancia je skôr odozva tráviaceho systému než systému imunitného, na rozdiel od potravinovej alergie, ktorá označuje klinicky nežiaduce reakcie imunitného systému s účasťou protilátky IgE na vonkajšie podnety – alergény. Tými môžu byť okrem iného aj potraviny.

Preventívne telovýchovno-lekárske prehliadky na vylúčenie alergického ochorenia a bronchiálnej astmy

Alergie sú v posledných rokoch pozorované stále častejšie a vyskytujú sa už v detskom veku. Možnou príčinou toho je stále stúpajúce zaťažovanie prostredia nečistotami, ale aj zmena spôsobu života a stravovacích návykov, ktoré sú spojené napr. so zvýšenou konzumáciou požívatín a liekov.

Pri preventívnej prehliadke sa kladie najväčší dôraz na vyšetrenie kardiovaskulárneho systému a pľúc a zistenie prípadných porúch, ktoré by mohli byť limitujúce ako zo zdravotnej, tak z výkonnostnej stránky. Vďaka preventívnym prehliadkam je možné včas odhaliť rizikové faktory a predísť tak možným zdravotným komplikáciám.

Lekárska prehliadka

Preventívna telovýchovno-lekárska prehliadka športovcov po prekonaní COVID-19 + spiroergometria

Prehliadka je zameraná na zistenie prípadných následkov po prekonaní COVID-19, hlavne čo sa týka funkcie pľúc a srdca.

  • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
  • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, SECA mb515),
  • krvný obraz, biochémia
  • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom.

Preventívna prehliadka- potvrdenie pre štúdium na športové školy (gymnázia, FTVŠ)

Preventívna prehliadka je určená pre pacientov, ktorí začínajú športovať alebo rodičia uvažujú o ich športovej činnosti. Prehliadkou získajú základný obraz o zdravotnom stave dieťaťa a vhodnosti športovať.

Preventívna prehliadka registrovaných športovcov – ergometria

Základné interné vyšetrenie s podrobnou anamnézou je zamerané taktiež na riziko náhlej smrti. Výsledkom vyšetrenia je správa pre klub a pohovor so športovcom alebo rodičmi dieťaťa, ktoré športuje. Neváhajte sa s nami poradiť o vašom zdravotnom stave.

Preventívna prehliadka registrovaných športovcov -spiroergometria

Od začiatku roka 2016 je v platnosti nový Zákon o športe, ktorý definuje rozsah preventívnych prehliadok u vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. Absolvujte povinnú prehliadku na akreditovanom pracovisku u nás v ImunoVital centre.

Preventívna prehliadka rekreačných športovcov – ergometria

Najväčší dôraz pri prehliadke rekreačných športovcov kladieme na vyšetrenie pohybového aparátu a zistenie prípadných porúch, ktoré by mohli našich klientov limitovať ako zo zdravotnej, tak výkonnostnej stránky.

Preventívna prehliadka rekreačných športovcov – spiroergometria

Ambulancia športovej medicíny je tu pre všetkých, ktorí chcú žiť a športovať zdravo a bez rizika. Radi vyšetríme všetkých klientov – amatérskych aj profesionálnych. Pri práci staviame na našich skúsenostiach z praxe.

Zdravotnícky analyzátor zloženia tela – prístroj SECA mBCA 515

Seca mBCA 515 je rýchla a spoľahlivá analýza telesnej kompozície (hmotnosť tuku, hmotnosť tela bez tukov, obsah vody v tele – extracelulárna a intracelulárna voda, hmotnosť kostrových svalov).  Vďaka svojej presnosti je vhodná na presnú kontrolu úspešnosti terapie a pomáha pri diagnóze množstva ochorení (obezita, diabetes, podvýživa, úrazy, športová medicína … ).

Čo je laktát a ako využiť jeho krvné hladiny v tréningu?

Športujete zdravo? Odpoveď vám prezradia naše nové balíky pre športovcov

Šport je čoraz populárnejší na celom svete a pre mnohých znamená viac než len koníček – je ich životným štýlom. Existuje pritom veľa spôsobov, ako držať krok so športom, ktorý vás zaujíma alebo ktorému sa aktívne venujete. Pripravili sme pre vás dva nové balíky, ktoré vám umožnia z odberu krvi a moču spoznať limitáciu vašej výkonnosti a príčiny stagnácie výkonu. Úpravou hladín týchto parametrov môžete následne dosiahnuť zlepšenie výkonu, či už sa športu venujete vrcholovo, alebo rekreačne.