Telovýchovná ambulancia - ImunoVital

Telovýchovná ambulancia

Lekárska prehliadka

Preventívna telovýchovno-lekárska prehliadka športovcov po prekonaní COVID-19 + spiroergometria

Prehliadka je zameraná na zistenie prípadných následkov po prekonaní COVID-19, hlavne čo sa týka funkcie pľúc a srdca.

  • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
  • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, SECA mb515),
  • krvný obraz, biochémia
  • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom.

Preventívna prehliadka detí od 8-15 rokov a potvrdenie pre štúdium na športové školy (gymnázia, FTVŠ)

Preventívna prehliadka pre deti od 8-15 rokov, ktorí začínajú športovať alebo rodičia uvažujú o ich športovej činnosti. Prehliadkou získajú základný obraz o zdravotnom stave dieťaťa a vhodnosti športovať.

Preventívna prehliadka registrovaných športovcov – ergometria

Základné interné vyšetrenie s podrobnou anamnézou je zamerané taktiež na riziko náhlej smrti. Výsledkom vyšetrenia je správa pre klub a pohovor so športovcom alebo rodičmi dieťaťa, ktoré športuje. Neváhajte sa s nami poradiť o vašom zdravotnom stave.

Preventívna prehliadka registrovaných športovcov -spiroergometria

Od začiatku roka 2016 je v platnosti nový Zákon o športe, ktorý definuje rozsah preventívnych prehliadok u vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. Absolvujte povinnú prehliadku na akreditovanom pracovisku u nás v ImunoVital centre.

Preventívna prehliadka rekreačných športovcov – ergometria

Najväčší dôraz pri prehliadke rekreačných športovcov kladieme na vyšetrenie pohybového aparátu a zistenie prípadných porúch, ktoré by mohli našich klientov limitovať ako zo zdravotnej, tak výkonnostnej stránky.

Preventívna prehliadka rekreačných športovcov – spiroergometria

Ambulancia športovej medicíny je tu pre všetkých, ktorí chcú žiť a športovať zdravo a bez rizika. Radi vyšetríme všetkých klientov – amatérskych aj profesionálnych. Pri práci staviame na našich skúsenostiach z praxe.

Zdravotnícky analyzátor zloženia tela – prístroj SECA mBCA 515

Seca mBCA 515 je rýchla a spoľahlivá analýza telesnej kompozície (hmotnosť tuku, hmotnosť tela bez tukov, obsah vody v tele – extracelulárna a intracelulárna voda, hmotnosť kostrových svalov).  Vďaka svojej presnosti je vhodná na presnú kontrolu úspešnosti terapie a pomáha pri diagnóze množstva ochorení (obezita, diabetes, podvýživa, úrazy, športová medicína … ).

Čo je laktát a ako využiť jeho krvné hladiny v tréningu?

Športujete zdravo?

V týchto dňoch karantény sa stal šport ešte populárnejším, aj keď trocha v obmedzených podmienkach. S uvoľňujúcimi sa opatreniami a čoraz krajším počasím bude veľa z nás znova vyhľadávať športovanie vonku. Pripravili sme pre Vás 2 nové balíky, ktoré Vám umožnia z odberu krvi a moču spoznať limitáciu Vašej výkonnosti, príčiny stagnácie výkonu a úpravou hladín týchto parametrov môžete dosiahnuť zlepšenie výkonu, či už sa športu venujete vrcholovo alebo rekreačne.