Fertilita a obezita

Autor článku

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Klinický imunológ a alergológ

Obezita je závažné chronické metabolické ochorenie so zvýšeným podielom tuku na telesnom zložení zo súčasným vzostupom telesnej hmotnosti nad normálne hodnoty. Vzniká z rôznych príčin, ako sú napr. endokrinologické, genetické, spôsoby výživy a životný štýl, psychologické vplyvy a iné. Je to rizikový faktor, podieľajúci sa na vzniku ďalších ochorení, ako je metabolický syndróm, poruchy pohybového aparátu, zvýšené riziko karcinómov, ale aj poruchy reprodukcie.

Pokiaľ sú hodnoty BMI 25 – 29,9 jedná sa o nadváhu, obezita je pri BMI 30 – 39,9 a extrémna obezita pri BMI ≥ 40. BMI nad 30 už zdvíha varovný prst a hovorí, že vám klesá šanca na otehotnenie o niekoľko percent. Hodnota BMI nad 35 je alarmujúca, pričom šanca na oplodnenie sa znižuje o polovicu a zvyšujú sa zdravotné riziká ťažkej obezity. Vzhľadom k ostatným negatívnym javom súčasného životného štýlu, prostredia a trebárs aj indispozície muža, sa v tomto prípade možnosť otehotnieť stáva takmer nereálnou.

Tukové tkanivo

Tukové tkanivo je morfologicky veľmi rôznorodé a je to aktívny endokrinný a parakrinný orgán, ktorého bunky uvoľňujú množstvo bioaktívnych mediátorov. K týmto patria aj hormóny a imunologické faktory, ktoré porušujú hormonálnu rovnováhu (napr. poruchy menštruačného cyklu, strata ovulácie, polycystické vaječníky a iné.) a vzniká stav hormonálnej nerovnováhy , kde hlavnú úlohu zohráva leptín a inzulín, zvýšený estrogén a kortizol a znížený testosterón a rastový hormón.

Prozápalový stav

Pri obezite je organizmus v chronicky zápalovom stave organizmu, pričom sa zvyšujú hodnoty CRP a ostatné zápalové faktory. Tukové tkanivo produkuje takzvané prozápalové cytokíny, čo sú látky, ktoré v tele zvyšujú pohotovosť k zápalovej reakcii. Prozápalový stav je spojený s dysreguláciou cytokínov produkovaných bunkami tukového tkaniva. Výskumy potvrdzujú koreláciu s mierou vyššieho množstva tukového tkaniva s produkciou cytokínov – IL-6, IL-1β, TNFα a ďalších prozápalových cytokínov.
Obezita je aj súčasťou stavu, ktorý sa volá metabolický syndróm, pri ktorom sa ľahšie tvoria krvné zrazeniny, čo sa nazýva prokoagulačný stav.

Neplodnosť z imunologických príčin

U žien s potratmi z imunologických príčin sa biopsiami preukázalo zmnožené množstvo počtu leukocytov – hlavne makrofágov a NK buniek a ich výraznú aktiváciu. Vyššia je tiež frekvencia cytotoxických T lymfocytov reagujúcich proti otcovským antigénom s produkciou embryotoxických cytokínov predovšetkým IFNgama, TNF, IL-1 a IL-6 . Abnormálne fungujúci imunitný systém môže zabrániť uhniezdeniu vajíčka a správnemu vývoju placenty. Môže byť príčinou abnormálneho rozpoznávania aloantigénov na bunkách embrya, čo vedie k poškodzujúcej reakcii namierenej proti plodu.
Už pri znížení hmotnosti o 10% dochádza k zlepšeniu plodnosti a zníženiu produkcie prozápalových cytokínov. A ak hmotnosť klesne razantnejšie s priblížením k normálnej hmotnosti, rastie pravdepodobnosť spontánneho otehotnenia.

Obézne tehotenstvo

Aj keď už sa podarí obéznej žene otehotnieť, nie je to pre ňu ani pre plod veľmi bezpečné tehotenstvo. Zvyšuje sa významne riziko preeklampsie (ochorenie placenty), prípadne sa prejaví eklampsia, čo je život ohrozujúci predpôrodny stav. Rastie tiež výskyt tehotenskej cukrovky. Objavuje sa vysoký krvný tlak, preťaženie pohybového aparátu, komplikácie pri pôrode, ktoré si môžu vyžiadať cisársky rez. Celé tehotenstvo môže byť sprevádzané vážnymi komplikáciami a nemalé je aj riziko potratu.

Ako bojovať proti obezite?

Absolútna väčšina prípadov obezity nie je spôsobená chorobným stavom, ale skôr ho zhoršuje. Keďže obezita je následkom nesprávneho životného štýlu, ako prvé musíte odstrániť príčinu, prečo obezita vznikla. To znamená zmeniť životný štýl na zdravší. Ak sa začnete stravovať zdravo, cvičiť, nebudete žiť v strese, tak schudnete. No a ak pri tomto životnom štýle zotrváte, tak si kilá aj udržíte. Možné je schudnúť a to zvyčajne významne zmierni aj sprievodné choroby ako vysoký tlak, vysoký cholesterol, diabetes, dokonca aj upchaté cievy – po schudnutí sa jednoducho človek cíti zdravší a aj je zdravší.

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.