SIBO - syndróm bakteriálneho prerastania čreva - ImunoVital

SIBO – syndróm bakteriálneho prerastania čreva

Autor článku

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Klinický imunológ a alergológ

Gastrointestinálny trakt človeka tvorí mimoriadne zložitý a komplexný bakteriálny ekosystém. Odhaduje sa, že tráviace ústrojenstvo je osídlené viac ako 400 rôznymi druhmi baktérií, z ktorých najviac je pochopitelne v hrubom čreve. Odchýlka od dynamickej rovnováhy (kvalitatívnej a/alebo kvantitatívnej zmeny) môže viesť k závažným dôsledkom pre makroorganizmus. Jedným z nich je tzv. syndróm bakteriálneho prerastania.

SIBO – small intestinal bacterial overgrowth – znamená syndróm bakteriálneho prerastania čreva – teda poruchu nadmerného rastu baktérii v tenkom čreve. Je to klinický syndróm charakterizovaný zvýšeným počtom a/alebo abnormálnym typom baktérií v tenkom čreve.

K bakteriálnemu prerastaniu v žalúdku a v tenkom čreve dochádza pri poruche prirodzených ochranných mechanizmov, ako sú žalúdočná kyselina, žlč, proteolytické enzýmy, imunitný systém  a črevná motilita. Nadmerné a nefyziologické osídlenie tenkého čreva baktériami spôsobuje určité poškodenie steny čreva a jeho funkcie. Baktérie napr. môžu spotrebovávať vitamín B12, čo vedie k anémii, utilizujú bielkoviny, čo spôsobuje ich deficit v organizme a napr. produkujú celú radu toxínov, ktoré môžu mať negatívne účinky na celý organizmus.

VÝSKYT BAKTERIÁLNEHO PRERASTANIA

Celkový výskyt SIBO v populácii nie je známy, ale v  rôznych štúdiách, pri vyšetrení malých počtov kontrolných klinicky zdravých osôb, boli nálezy zhodné s diagnózou SIBO zistené u 2,5-22%. U jedincov spĺňajúcich diagnostické kritériá pre syndróm dráždivého čreva je výskyt SIBO 30-85%, u celiatikov nereagujúcich na bezlepkovú diétu až 50%. U pacientov s Crohnovou chorobou je bakteriálne prerastanie častým nálezom a to častejším u operovaných ako u neoperovaných pacientov.

RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU SIBO:

 • nadmerná motilita – pohyblivosť tenkého čreva,
 • anatomické zmeny, ktoré vedú k stáze črevného obsahu,
 • poruchy imunitného systému,
 • podmienky, ktoré umožňujú vstup baktérií z hrubého čreva do tenkého čreva.

KLINICKÉ PREJAVY:

 • plynatosť, nafukovanie, hnačky a bolesti brucha,
 • znížené vstrebávanie vitamínu B12, vitamínu A a vitamínu D,
 • vyššia únavnosť v dôsledku reakcie imunitného systému voči baktériám,
 • strata hmotnosti,
 • neurologické a kognitívne syndrómy, čo spôsobujú kyseliny, ktoré vylučujú baktérie.

OCHORENIA ASOCIOVANÉ SO SIBO:

 • diabetes mellitus,
 • sclerodermia, amyloidoza,
 • hypotyreóza,
 • chronické obličkové ochorenie,
 • celiakia,
 • chronická pankreatitída,
 • cirhóza.

DIAGNOSTIKA SIBO: dychový vodíkový test po podaní laktulózy.

PRINCÍPY LIEČBY

K dispozícii nie je žiadna optimálna liečba SIBO. Liečba by mala byť komplexná (postihujúca všetky aspekty vzniku, prejavov a komplikácii ) a musí byť prísne individualizovaná. Rozhodujúca je liečba základného ochorenia všade tam, kde je možná. K dispozícii máme viacero štúdii potvrdzujúcich benefit Low FODMAP stravy pri liečbe syndrómu dráždivého čreva .Pri diétnom režime je veľmi často potrebné vyradiť laktózu, obmedziť jednoduché cukry – FODMAP diéta a podávať mastné kyseliny so stredne dlhým reťazcom (MCT oleje).

SIBO je obyčajne liečený antibiotikami. Niektorí odborníci odporúčajú probiotiká ako prvolíniovú liečbu a antibiotiká by mali byť vyhradené ako druhá línia liečby a u ťažších prípadov SIBO. Prebiotiká i probiotiká majú množstvo priaznivých účinkov na makroorganizmus, ako napr. posilňujú bariérovú funkciu čreva, inhibujú množstvo patogénov, modulujú zápalovú odpoveď čreva, ale redukujú tiež viscerálnu hypersenzitivitu.

Antibiotická liečba by mala postihnúť selektívne tie bakteriálne kmene, ktoré SIBO spôsobili. Najväčšie skúsenosti sú v súčasnej dobe s liečbou  s liečbou SIBO pomocou rifaximinu.  Po perorálnom podaní sa z gastrointestinálneho traktu vstrebáva menej ako 0,1 % tohto antibiotika. Rifaximín je baktericídny voči gram-pozitivnym i gram-negatívnym, aerobným i anaerobným baktériam (bakteroidy, laktobacily, klostrídia a ďalšie). Podľa rôznych štúdii zlepší symptómy v 33–92 %  a eradikuje SIBO až v 80 %. Väčšina autorov odporúča rifaximin podávať 7–10 dní, a to buď jednorázovo alebo cyklicky. Vyššie dávky (1200 – 1 600 mg/den) sú účinnejšie ako dávky štandardné (600 – 800 mg/den).

Prírodnou alternatívou sú preparáty obsahujúce BERBERÍN (VITABERIN) – s antibakteriálnym, antisekrečným a prokinetickým účinkom. VitaBerin – je výživový doplnok obsahujúci prírodnú látku berberin, ktorá sa získava z rastliny Dráč indický (Berberis aristata).

Účinky:

 • antimikrobiálny
  • zabraňuje priľnutiu patogénnych baktérii (najmä E.coli) na bunky tenkého čreva,
  • narušuje celistvosť bunkovej membrány Candidy,
  • bráni kvasinkám Candidy produkovať enzým lipázu.
 • protizápalový
  • pôsobí proti prozápalovým cytokínom – silné prírodné antibiotikum.
 • kinetický
  • vplyv na hladké svalstvo čreva.

Vďaka svojim vlastnostiam na gastrointestinány trakt je VitaBerin účinný pri:

 • Normalizácii črevnej mikroflóry,
 • Revitalizácii črevného traktu,
 • Obnove funkčnosti črevnej bariéry.

Dávkovanie: 2×1 tableta 12 týždňov.

Prognóza

Prognóza je daná predovšetkým základným ochorením, ktoré k SIBO viedlo. Okrem základného ochorenia sú faktory zvyšujúce riziko rekurencie SIBO – vyšší vek, apendektómia v anamnéze a dluhodobá liečba inhibítormi protónovej pumpy .

Na základe doterajších skúseností sa ukazuje, že priepustné črevo a bakteriálne prerastanie sa vzájomne dopĺňajú pri patofyziológii črevných ochorení a ich úplné pochopenie môže napomôcť pri vývoji nových liečebných modalít a potenciálne aj zvrátiť negatívny trend vývoja výskytu črevných ochorení.

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.