RHINOLIGHT – liečba alergickej nádchy

Autor článku

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Klinický imunológ a alergológ

Je dokázateľné, že výskyt alergických ochorení – ako je napríklad alergická nádcha, potravinová alergia, bronchiálna astma, ekzém – v posledných desaťročiach stúpa a stávajú sa závažným celospoločenským problémom.

Pri vzniku alergie pôsobia dve zložky a to genetické faktory a vplyvy vonkajšieho prostredia, ale predpokladá sa, že práve tým hlavným dôvodom sú zmenené faktory vonkajšieho prostredia.

Na jednej strane znečistené životné prostredie, aktívne a pasívne fajčenie, klimatizácia. V dôsledku tohto je sliznica dýchacích ciest poškodená a jej obranyschopnosť znížená, ale tiež sa zvyšuje agresivita peľových zrniek, ktoré majú zmenenú štruktúru.

Na druhej stane je známy tzv. „západný spôsob života“, budujúci určitú „sterilitu prostredia“. Chýbajú ochranné faktory, typické pre starší životný štýl, ktoré vedú k zvýšenej odolnosti pre vznik alergického ochorenia. Napr. infekčné ochorenia, pri ktorých mikrobiálna záťaž organizmu je považovaná za ochranný faktor. Čiže organizmus sa pri odpovedi na infekciu stimuluje a prevažuje jeden typ imunitnej reakcie organizmu. Pri nedostatočnej stimulácii sa zvyšuje druhý typ reakcie a zvyšuje sa možnosť vzniku alergického ochorenia.

Alergia nie je len otázkou alergie napríklad nosa, oka, kože, pľúc a čreva (v prípade potravinovej alergie), ale je to jeden ucelený systém.  Ak sa nelieči už v začiatkoch, stav sa môže pomaly zhoršovať. Napr. u ľudí so sennou nádchou je až 30% s diagnózou bronchiálnej astmy, ktorá sa môže objaviť už hneď, alebo ak sa alergická nádcha podcení a nelieči.

Rhinitis allergica – alergická nádcha

Rhinitis allergica alebo alergická nádcha je veľmi časté alergické ochorenie, ktoré postihuje 10-20% obyvateľstva a to hlavne deti a dospelých v produktívnom veku. V posledných rokoch došlo k 2-4násobnému nárastu tohto ochorenia. Nepríjemné príznaky, ako svrbenie nosa, hltana, zvukovodu a oka, kýchanie, vodnatý výtok z nosa, opuch nosovej sliznice a upchatie nosa, niekedy aj strata čuchu, výrazne zhoršia kvalitu života.

Medzi vonkajšie faktory príčiny vzniku alergickej nádchy patria veľmi často inhalačné alergény a to peľové alergény stromov, tráv, kvetov, burín, alergény roztočov, plesní, domácich zvierat, ale aj potraviny, lieky, hmyz a množstvo ďalších.

Na vonkajších prejavoch nádchy sa podieľajú jednak bunky sliznice a podslizničného tkaniva svojimi produktmi, jednak faktory krvnej plazmy a tkanivového moku. Jednotlivé bunky sa zapoja do obranných mechanizmov v rôznych fázach, čo je viditeľné hlavne vo fáze akútnej, kde sa najvýznamnejšie zapájajú hlavne epiteliálne a hlienovité bunky. Sú prvou obrannou líniou proti vonkajším vplyvom. Riasinkový epitel, pohyb riasiniek, hlienový povlak slizníc s obsahom IgA, lyzozýmu a laktoferínu a ďalších látok sú mohutnou prirodzenou bariériou proti vonkajšiemu prostrediu a účinne zabraňujú narušenie integrity slizničného povrchu. Ak je tento obranný val prekonaný príliš invazívnymi vonkajšími faktormi, dochádza k aktivácií ďalších obranných mechanizmov.

V prvej fáze sú to žírne bunky, ktoré sa nachádzajú v sliznici,  ale hlavne v podslizničnom tkanive u alergických pacientov vo zvýšenom množstve a s vyšším obsahom receptorov pre imunoglobulín E. Reagujú vyplavením mediátorov, ktoré navodzujú zahájenie zápalovej alergickej reakcie, ako napr. histamínu, ktorý je najvýznamnejším vo včasnej fáze zápalu. Okrem toho sa tvoria mediátory, ako napr. leukotrieny, prostaglandíny a iné. V neskorej fáze alergickej reakcie sa môžu uplatňovať slizničné a tkanivové eozinofily, makrofágy, T-lymfocyty a neutrofilné granulocyty.

Liečba alergickej nádchy pomocou RINOLIGHT

Pri liečbe alergickej nádchy RINOLIGHTom ide o pôsobenie zloženého svetla vysokej intenzity (70% viditeľné svetlo, 25% UVA, 5% UVB). Táto fototerapia zabraňuje vyplavovaniu histamínu zo žírnych buniek vyvolaného alergénom, znižuje tvorbu IL-5 v eozinofiloch a zvyšuje apoptózu T-lymfocytov a eozinofilov.

Je to podporná liečba alergickej nádchy liekmi a alergénovou imunoterapiou. Pomocou fototerapeutického prístroja sa dajú zmierniť pretrvávajúce klinické príznaky.

Fototerapiou sú najčastejšie liečení pacienti, ktorí nedostatočne reagujú na liečbu, alebo požívanie liekov je u nich kontraindikované (napr. výrazný útlm pri liečbe antihistaminikami, tehotenstvo, dojčenie, nevhodná kombinácia s inými liekmi a iné).

Fototerapia sa odporúča u pacientov starších ako 14 rokov. Aplikácia by mala byť v priebehu dvoch týždňov, pričom doba pôsobenia sú 2-3 minúty do každej nosnej dierky 2-3krát za týždeň. Maximálny počet aplikácií je šesť.

RHINOLIGHT je nová fototerapeutická metóda, ktorá môže pomôcť zlepšiť kvalitu života alergikov, pričom jej pôsobenie je bezbolestné a má rýchly účinok.

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.