Moderné je prestať fajčiť! - ImunoVital

Moderné je prestať fajčiť!

Publikované 03.03.2018

Autor článku

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Klinický imunológ a alergológ

V posledných rokoch sa upriamila pozornosť Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Národného inštitútu pre srdce, pľúca a krv (NHLB) v spolupráci s ďalšími odbornými zdravotníckymi organizáciami (Globálnou iniciatívou pre Chronickú obštrukčnú chorobu pľúc) na problematiku vedecky dokázanej škodlivosti fajčenia tabaku. V článku objasníme dôvody, prečo prestať fajčiť a na konci si povieme aj ako.

Prečo prestať fajčiť?

Nie je náhodou, že všetka pozornosť smeruje na fajčenie, pretože cigarety, fajky, cigáry a iné typy tabaku sú celosvetovo populárne. Na druhej strane však dlhodobá a pravidelná expozícia cigaretovému dymu spôsobila významný nárast chronických pľúcnych ochorení. Z nich je najčastejšia je chronická obštrukčná choroba pľúc, tiež nádorových ochorení s významným podielom rakoviny pľúc a kardiovaskulárnych chorôb.

Preto je nevyhnutnosťou pre odborných lekárov, pneumológov sústrediť sa vo svojej každodennej praxi na edukáciu pacientov o škodlivosti tohoto návyku a v prípade potreby im pomôcť ho prekonať. Fajčenie je v prvom rade závislosť psychosociálna a u väčšiny fajčiarov aj fyzická. Fajčiari si tento návyk osvoja v detskom veku, najčastejšie pod vplyvom okolia, kamarátov a v dospelosti sú už na nikotíne úplne závislí a prestať fajčiť, je často pre nich nemysliteľné.

Návykový nikotín

Najzaujímavejšou zložkou tabaku a tabakového dymu je nikotín. Nikotín je prírodný alkaloid a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) spĺňa základné kritéria definície drogy. S tým súvisí aj nízka úspešnosť, približne 2%, ukončenia fajčenia z asi jednej tretiny fajčiarov, ktorí sa každoročne snažia ovládnuť svoj návyk. Na svete neexistuje iná droga, ktorú by bolo možné tak často beztrestne používať.

Podľa štatistických údajov z posledných rokov má na rozdiel od vyspelých krajín fajčenie na Slovensku mierne stúpajúci trend, pričom je alarmujúce zistenie, že vo vekovej skupine 15-29 ročných predstavoval v roku 2000 podiel fajčiarov 52%. Nezanedbateľná je aj intenzita fajčenia 11-20 cigariet denne u 41% dospelých fajčiarov.

Ako najlepšie odhaliť závislosť od nikotínu? Veľmi jednoducho. Závislosť je tým väčšia:

  • čím skôr si musí fajčiar po zobudení zapáliť svoju cigaretu,
  • čím ťažšie ovládne chuť na cigaretu v miestach, kde je fajčenie zakázané,
  • fajčí viac ako 30 cigariet za deň.

Ak ste fajčiar a ani tieto údaje vás nepresvedčili, aby ste sa definitívne rozhodli prestať fajčiť, skúste sa otestovať a zistite, či nikotín neovláda vaše správanie. Modifikovaný Fagerstromov test pre nikotínovú závislosť.

Ako prestať fajčiť?

Keď chcete prestať fajčiť, je dôležité rozhodnutie nefajčiť. Môžete vyskúšať bežne odporúčané spôsoby. Prípadne aj tie menej známe, ako biorezonancia , ktorá potlačuje chuť na nikotín. No neexistujú žiadne zaručené recepty. Sme moderní ľudia, v modernej dobe, chceme slobodne a úspešne riadiť svoj život, kde ‚diktát‘ akýchkoľvek vonkajších vplyvov by nemal mať svoje miesto. Buďme moderní a moderné je nefajčiť ! 

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.