Kolenný kĺb a príčiny ťažkostí s kolenným kĺbom - ImunoVital

Kolenný kĺb a príčiny ťažkostí s kolenným kĺbom

Publikované 03.09.2017

Autor článku

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Klinický imunológ a alergológ

Kolenný kĺb patrí do skupiny najčastejšie poranených kĺbov v ľudskom tele. Poranenie menisku, skrížených väzov či opotrebovanie chrupavky môžu vzniknúť z viacerých príčin.

Ako vzniká poškodenie menisku?

Hlavnou príčinou poškodenia menisku sú športové úrazy. Najrizikovejšie sú najmä rotačné športy ako je futbal, squash či lyžovanie. Pri týchto športoch dochádza veľmi často ku kombinácii aj s poškodením skrížených väzov. U starších, ale aj rekreačných športovcov vzniká poranenie menisku aj pri jednoduchých úrazoch ako je bežné podvrtnutie kolena pri drepoch, alebo opakovaných aktivitách ako je beh alebo turistika. Často sa však stretávame s prejavmi poškodenia menisku u ľudí, ktorí nikdy nešportovali. Vtedy sa jedná o degeneratívne poškodenie menisku pri tzv. artróze kolena.

Ako sa ošetruje poranený meniskus?

Väčšina poranení menisku najmä pri chronických ťažkostiach je indikovaná na operačné riešenie. Tento operačný výkon sa nazýva parciálna menisektómia. Jedná sa o artroskopický operačný výkon, pri ktorom sa odstraňuje len poškodená časť menisku a zdravá časť sa ponecháva v kolene. Niektoré typy poškodeného menisku, napr. lukovitá lézia, sa dajú ošetriť zošitím – sutúrou. Tento typ ošetrenia sa robí najmä pri čerstvých úrazoch u mladých ľudí, kedy je predpoklad prihojenia poškodenej časti dobrý.

Čo je výhodou odstránenia časti menisku?

Nebude mi odstránená časť v kolene chýbať? Meniskus má nepochybne veľmi dôležitú úlohu v kolennom kĺbe. Avšak, pri jeho poškodení sa väčšina jeho výhod stráca. Naopak, poškodený meniskus môže pri pokračujúcom zaťažení kolena poraniť priľahlú chrupavku. Takto sa stav môže značne komplikovať a spôsobovať trvalé bolesti kolena s chronickým zápalom. Aj preto je vhodné včasné ošetrenie menisku artroskopickou operáciou.

Ako vzniká poškodenie predného skríženého väzu?

Jeden z najbežnejších spôsobov poranenia predného skríženého väzu je priamy náraz do kolena, čo sa stáva najmä vo futbale alebo pri páde na lyžiach. Pri takýchto úrazoch dochádza ku abnormálnej polohe a rotácii kolenného kĺbu, následkom čoho sa poškodí jedno alebo viaceré väzivá v kolene. Avšak, vo väčšine prípadov dochádza k poškodeniu väzu bez kontaktu kolena s iným predmetom. Takéto bezkontaktné úrazy vznikajú po dopade, doskoku na vystretú končatinu alebo pri náhlej zmene smeru.

Aké sú príznaky poškodenia skríženého väzu?

Poškodenie predného skríženého väzu je často spojené s počuteľným „prasknutím“ v kolene pri úraze. Následná bolesť a vznik opuchu kolena po niekoľkých hodinách je typickým prejavom ruptúry ACL. Pacienti väčšinou navštívia lekára na pohotovosti, ktorý im vykoná punkciu krvi z kolenného kĺbu. Obmedzenie hybnosti a opuch trvá niekoľko dní. Následne sa po niekoľkých dňoch tieto príznaky zmierňujú.

Budem potrebovať operáciu?

Ide o najčastejšie kladenú otázku v prípade poranenia predného skríženého väzu. Odpoveď sa líši z prípadu na prípad. Avšak, základné princípy sú všeobecne prijaté. Indikácia na operáciu si vyžaduje zváženie viacerých faktorov. Patria k nim úroveň športovej aktivity a očakávania pacienta. U mladých pacientov, ktorí sa chcú vrátiť do vrcholového športu a majú nestabilné koleno, alebo primárne vyšetrenie vykazuje kompletné poškodenie predného skríženého väzu, je operačná liečba doporučovaná väčšinou špecialistov v tejto problematike. U starších ľudí, ktorí športujú rekreačne alebo vôbec a klinické prejavy nestability sú len mierne, je konzervatívna liečba často úspešná.

V prípade operačnej liečby je následná rehabilitácia dôležitým faktorom znovunadobudnutia plnej hybnosti a sily kolenného kĺbu. Posilňovanie okolitých svalov umožňuje návrat do športových aktivít s podpornou ortézou alebo bez nej, v závislosti od pooperačnej úrovne stability kolena a sily okolitých svalov.

Poškodenie chrupavky

Ako sa chrupavka poškodzuje?

Chrupavka sa môže poškodiť úrazom, preťažovaním kĺbu ale prirodzeným opotrebovaním vekom organizmu, obzvlášť pri nadváhe. Takto môže dôjsť k odtrhnutiu jej časti pri úraze alebo chrupavka postupne vysychá, odlupuje sa, a tak vzniká drsný povrch na kontaktných plochách v kĺbe.

Ako sa prejavuje poškodenie?

Počiatočným štádiom je pocit pukania až pichania v kolene s následným pozáťažovým opuchom kolena. Opakované punkcie kĺbovej tekutiny sú príznakom pre pokročilé poškodenie.

Má vplyv nestabilita kĺbu na chrupavku?

Mnohé súčasné štúdie poukazujú na väčšie riziko poúrazovej artrózy pri poškodení skríženého väzu alebo pri chronickom poškodení meniskov.

Ako sa chrupavka lieči?

Poškodená chrupavka sa dá liečiť len relatívne. Súčasná medicína nedokáže chrupavku vyliečiť alebo jednoducho nahradiť. Základný princíp liečby je spomalenie, resp. pozastavenie degeneratívneho procesu-artrózy. Najmodernejšie výskumy umožňujú tzv. kultiváciu chrupavky, teda rozmnoženie chrupavkových buniek v laboratóriu, z kúsku vlastnej chrupavky odobratej z kolena. Do rutinnej praxe sa však tieto metódy ešte nedostali. Častejšie sa používa presun zdravej časti na poškodenú – mozaiková plastika. Táto metóda je účinná len v niektorých špecifických prípadoch. Na obnovu poškodených chrupaviek sú vhodné prípravky a lieky, ktoré obsahujú chondrotín, glukosamín a kyselinu hyalurónovú, pričom nemajú významné vedľajšie účinky.

Poslednou horúcou novinkou je liečba plazmou z krvi pacienta, ktorá je obohatená o trombocyty a rastové látky – liečebná metóda ORTHOKIN. Táto moderná metóda je založená na aplikácii biologického protihráča interleukínu-1 – antagonistu receptoru pre IL-1 (IL-1 Ra) priamo do poškodeného kĺbu, čím dochádza k zastaveniu deštrukcie chrupaviek a stimulácii regeneračných procesov. Liečebná metóda ORTHOKIN využíva princíp rozmnoženia IL-1 Ra z vašej vlastnej krvi v laboratórnych podmienkach a jeho následnej aplikácii do kĺbu. Pripravený roztok prirodzených ochranných proteínov ORTHOKIN zmierňuje bolesť, zlepšuje pohyblivosť, blokuje deštrukciu kĺbu a stimuluje hojenie a regeneráciu tkanív.

Indikovaní pacienti sú ľudia s poškodením chrupaviek I. – III.stupňa, so zápalmi šliach a šľachových obalov, s poraneniami svalov a šliach a pacienti s reumatickým postihnutím pohybového aparátu. V dennej praxi sa stretávame s pacientmi, ktorí dlhodobo podceňujú a bagatelizujú bolesti, opuch alebo obmedzenie funkcie kolenného kĺbu. Očakávajú, že to prejde „samé“ a na vyšetrenia prichádzajú neskoro. Je zrejmé, že včas ošetrený poškodený meniskus artroskopickou operáciou dosahuje lepšie funkčné výsledky kolena, ako keď sa operácia „odkladá“ na čo najneskôr. Vtedy môže poškodený meniskus spôsobiť sprievodné nenapraviteľné poškodenie chrupavky.

MUDr. Lupták Vladimír – www.sportclnic.sk

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.