Inhalačné techniky

Autor článku

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Klinický imunológ a alergológ

Pri liečbe respiračných ochorení, kde patrí astma a CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc), sú lieky podávané formou inhalácie alebo tzv. systémovo (perorálne – tablety, sirupy, roztoky; injekčne – do žily, do svalu, podkožne). V súčasnej dobe je preferované inhalačné podávanie liekov, nakoľko systémové podanie má určité nevýhody v porovnaní s inhaláciou:

  • pomalý nástup účinku po podaní lieku (minimálne 20 – 30 minút do prejavenia sa efektu)
  • systémové účinky, tj. pôsobí aj na iné orgány
  • relatívne vysoké dávky lieku na prekonanie „ first-pass effect“ (tj. metabolizovaniu v pečeni a uchovaniu si liečebného potenciálu v pľúcach) a čo zvyšuje aj riziko vzniku celkových nežiaducich účinkov.

Na základe praxe a liečebných výsledkov bol prijatý medzinárodný dohovor, podľa ktorého je inhalačná liečba liečbou voľby pre svoje výhody:

  • liek je dopravený priamo do pľúc, do miesta ochorenia a zmien, čo zaručuje priamy a rýchly nástup účinku, ktorý pacient môže začať pociťovať do 1- 2 minút po inhalácii
  • podávanie nižšej dávky lieku v porovnaní so systémovým podaním, čo zabezpečí rovnakú efektívnosť liečby pri minimalizovaní systémových nežiaducich účinkov.

 

Rozdiely medzi perorálnym a inhalačným podaním

Perorálne podanie Inhalácia
  Dávka Vysoká Nízka
  Nástup účinku Pomalý Rýchly
  Pôsobenie Systémové Lokálne
  Technika podania Ľahká Vyžaduje nácvik
  Vedľajšie účinky Časté Ojedinelé

 

Tak ako mnohé iné liečebné techniky, aj inhalácie vyžadujú tréning, čo zabezpečí maximálny účinok podávanej liečby. Toto je dôvod, prečo je potrebné pacientovi techniku vysvetliť a opakovane preveriť správnosť jej aplikácie.

Až 70% pacientov nepoužíva inhalačné systémy správne.

Aj keď všetky inhalačné systémy spĺňajú požiadavku priameho doručenia lieku do pľúc, nie sú vhodné pre každého pacienta. Výber optimálneho inhalačného systému ako aj vhodného lieku je individuálny pri každom pacientovi. Je na rozhodnutí lekára, ktorý inhalátor odporučí pacientovi používať.

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.