Bronchiálna astma a COVID-19 - ImunoVital

Ako s bronchiálnou astmou v období COVID-19 ?

Autor článku

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Klinický imunológ a alergológ

Čo je bronchiálna astma?

Bronchiálna astma (AB)  je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest, postihuje približne 300 miliónov ľudí a predstavuje civilizačnú epidémiu konca druhého a začiatku tretieho tisícročia. Je charakterizovaná chronickým zápalom v dýchacích cestách a definuje ju výskyt respiračných symptómov, akými sú hvízdanie, dýchavica, tieseň na hrudníku a kašeľ. Symptómy sú variabilné z hľadiska intenzity aj priebehu a spájajú sa s variabilnou výdychovou limitáciou.

Až v 80 % exacerbácií astmy je spúšťajúcou príčinou vírusová infekcia. U dospelých pacientov s bronchiálnou astmou väčšinou však sama vírusová infekcia nestačí na spustenie záchvatu. Najčastejšou základnou príčinou exacerbácie je nedostatočná kontrola zápalu – teda nedostatočná liečba základného ochorenia bronchiálnej astmy (AB). Vzniká stiahnutie dýchacieho svalstva s opuchom dýchacích ciest. Toto je príčinou záchvatov dusivého kašľa s pocitom dychovej tiesne až počuteľnými piskotmi. Astma je chronická zápalová choroba priedušiek s komplexnou a veľmi individuálnou patogenézou. O úspechu liečby rozhoduje hlavne správna diagnóza, ale aj spolupráca pacienta a jeho dostatočná adherencia k liečbe.

Aká je liečba bronchiálnej astmy?

Protizápalové lieky

Pri dlhodobom riešení tohto problému napomáhajú protizápalové lieky  inhalačné kortikosteroidy, ktoré považujeme za základné lieky v terapii astmy. Majú široké spektrum protizápalových účinkov. Ich potreba užívania vyplýva zo samotnej podstaty ochorenia – astma je chronické zápalové ochorenie.

Ďalšou možnosťou sú antileukotriény,ktoré sa užívajú v tabletovej forme. Nástup účinku protizápalových liekov, či už inhalačných, alebo tabletových nie je okamžitý a zlepšenie sa pocíti až po pravidelnej dlhodobej liečbe.

Záchranné lieky – „Uvoľňovače“

Záchranné lieky, tzv. uvoľňovače „uvoľňujú a rozširujú“ priedušky a používajú sa len pri zhoršení príznakov astmy (sťažené dýchanie, pískanie alebo zovretie na hrudníku, záchvatový kašeľ). Po inhalácii uvoľňovačov pocítite úľavu pomerne rýchlo, ale podstatu ochorenia, čiže chronický zápal neliečia. Nie je vhodné sa nimi predávkovať  

Existujú aj fixné kombinácie protizápalového lieku doplnené uvoľňovačom, ktoré dlhodobo udržiavajú  rozšírené priedušky. V takomto prípade sú oba druhy liekov zakomponované do jedného inhalátora. Túto liečbu Vám lekár predpíše vtedy, ak pravidelná liečba samotným protizápalovým kontrolórom nie je dostačujúca a Vy stále pociťujete príznaky. Vtedy lekár postúpi o krôčik vyššie a predpíše Vám pre vás vhodnejší – kombinovaný – liek.

Ako majú postupovať pacienti s bronchiálnou astmou v období pandémie COVID-19 ?

Objavilo  sa niekoľko správ o tom, že inhalačné kortikosteroidy sú nevhodné pri ochorení COVID-19, a preto sa mnohí pýtajú, ako by mali s liečbou postupovať ľudia s bronchiálnou astmou. Jednoznačne odporúčame pokračovať v užívaní základnej protizápalovej liečby ordinovanej špecialistom na bronchiálnu astmu! 

Pre pacientov s bronchiálnou astmou je v súčasnom období pandémie najlepšie, ak dostanú astmu pod kontrolu. Zastavením liečby sa človek vystaví riziku rozvoja exacerbácie astmy – najmä keď vstupujeme do jarnej alergickej sezóny. Pokiaľ pacient dostane astmu pod kontrolu, určitým spôsobom znižuje svoju šancu na vystavenie sa novému Koronavírusu. Avšak vďaka liečbe budú pľúca pacientov s bronchiálnou astmou najlepšie pripravené, ak by aj akákoľvek infekcia alebo alergén viedli k zhoršeniu ich astmy.

Prečo dochádza k exacerbácii bronchiálnej astmy ?

Dôvody, prečo niektorí pacienti vo zvýšenej miere exacerbujú, sú komplexné. Popri predpokladanej vrodenej poruche antiinfekčnej imunity a ďalších, zatiaľ neznámych faktoroch, rozhodujúcu úlohu v prevencii zohráva účinná protizápalová liečba, dodržiavanie liečebného plánu, dosiahnutý stupeň kontroly nad ochorením a vyhýbanie sa známym vyvolávačom a spúšťačom. Dôslednou snahou o dosiahnutie a udržanie kontroly nad astmou možno väčšine exacerbácií predísť. Ak je zápalový proces dlhodobo potlačený protizápalovou liečbou, väčšina kontaktov s vyvolávačmi a spúšťačmi sa zaobíde bez exacerbácie ochorenia.

Časté otázky

Tento rok som dostal vakcínu proti chrípke, som chránený aj pred Koronavírusom?

Očkovanie proti chrípke chráni iba proti chrípke (vírusu chrípky) a nechráni pred Koronavírusom COVID-19. Zatiaľ neexistuje žiadna vakcína pre COVID-19 a nie je pravdepodobné, že bude k dispozícii počas súčasnej pandémie.

Sú pacienti s astmou, ktorí používajú biologickú  liečbu anti-IL5 alebo anti-IgE vystavení väčšiemu riziku? Mali by zastaviť alebo upraviť dávkovanie?

Nezastavujeme ani neupravujeme žiadne z liekov na astmu kvôli obavám z COVID-19, vzhľadom k tomu, že prerušenie liečby môže zhoršiť kontrolu astmy. Biologická liečba by nemala mať žiadny vplyv na riziko nakazenia sa Koronavírusom. Jej užívanie by teoreticky mohlo znížiť riziko astmatického záchvatu, pokiaľ by ste sa aj vírusom nakazili.

Používam inhalátor, môžem sa nakaziť? 

Inhalátor by mal používať iba jeden pacient a mal by sa udržiavať v čistote a skladovať na bezpečnom mieste, kde s ním iné osoby nemôžu manipulovať. Týmto spôsobom môžete zabrániť tomu, aby bol inhalátor zdrojom infekcie. To platí hlavne v rodinách, kde má viacej členov bronchiálnu astmu a majú jeden uvoľňovač na akútne stavy. V tomto prípadne by mal mať podpísaný svoj inhalátor každý člen rodiny, ktorý ma diagnózu bronchiálnej astmy.

Môžem zvýšiť svoju normálnu dávku liečby, aby som sa chránil pred COVID-19?

Je veľmi dôležité, aby ste počas liečby pandémie COVID-19 nevykonávali žiadne zmeny vo svojej liečbe. Vaša liečba pomáha udržiavať vaše pľúca zdravé a akékoľvek zmeny liečby, ktoré neodporučil zdravotnícky pracovník, by vás mohli vystaviť vyššiemu riziku vzniku exacerbácie. Pokiaľ sa Vám klinický stav zhorší kontaktujte odborníka špecialistu ohľadne zmeny liečby.

Pokiaľ máte suchý kašeľ a horúčku – viete rozlíšiť tieto príznaky od symptómov COVID-19?

Nie. Pri príznakoch nového Koronavírusu nie je nič jedinečné, a preto ho väčšina ľudí, ktorí sú testovaní na vírus s určitými symptómami, nemá. Ich kašeľ a horúčka sú vlastne spôsobené niečím iným. Ak máte kašeľ a horúčku a nie ste dostatočne chorí na to, aby ste potrebovali nemocničnú liečbu, mali by ste sa doma izolovať, až kým príznaky nezmiznú. Ako rozlíšiť chrípku, alergiu a nový Koronavírus si prečítajte v článku.

Existuje po prekonaní infekcie COVID-19 dlhodobé poškodenie pľúc?

Drvivá väčšina ľudí, ktorí sú nakazení infekciou COVID-19, sa úplne zotavuje bez trvalých následkov. Po prekonaní závažných infekcií, vyžadujúcich pľúcnu ventiláciu na jednotke intenzívnej starostlivosti môžeme zaznamenať negatívne následky na pľúca a dychové funkcie. Dychová rehabilitácia a podpora môžu pacientom pomôcť sa vrátiť do normálneho života. Tieto následky sa však týkajú veľmi malého percenta pacientov, ktorí dostali infekciu.

Môžu pacienti dostať COVID-19 aj viackrát?

Súčasný výskum naznačuje, že imunita voči COVID-19 sa vyvíja po prvej infekcii, a preto nie je možné znova ho dostať, ale nie je to ešte presne stanovené.

Ako postupovať pri podpore imunity ?

Pri podpore imunity odporúčame dodržať nasledovné:

 • dbať o denný príjem vitamínov C, D a minerálov selénu a Zinku,
 • tiež sa môžu uplatniť aj niektoré látky pôsobiace nešpecificky, napr. betaglukány, ktoré predstavujú látku prírodného pôvodu. Ich užívanie sa prejaví v lepšej ochrane pred vírusmi, baktériami a parazitmi,
 • probiotiká a aj systémová enzymoterapia, ktorých ťažisko je v optimalizácii zápalu a posilnení imunitnej odpovede,
 • samozrejme, pri zhoršení klinického stavu majú odborníci – klinickí imunológovia k dispozícii tzv. imunomodulačné (imunitu ovplyvňujúce) preparáty, ktoré sú na lekársky predpis.

Dôležité body, pri prevencii proti Koronavírusu:

1. Ruky

 • nepodávať si ruky,
 • nedotýkať sa prstami tváre – úst a nosa,
 • časté umývanie rúk tečúcou vodou a mydlom.

2. Respiračná hygiena

 • na kýchanie, kašľanie, smrkanie, používať vreckovky a nosiť rúška,
 • častejšie vetranie, upratovanie s dezinfikovaním povrchov.

3. Akútne ochorenie dýchacích ciest

 • ak sa u Vás objavia príznaky ochorenia ako vysoké horúčky a suchý kašeľ a boli ste v oblastiach kde sa infekcia Koronavírusom vyskytla, alebo ste boli v kontakte s niekým, kto bol na Koronavírus pozitívne testovaný, zachovajte pokoj. Zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva na infolinkách.

4. Obmedzenie návštev

 • nenavštevovať osoby, ktoré sú v karanténe,
 • pokiaľ osobám v karanténe zabezpečujete starostlivosť, používajte rúška a dôkladne si umývajte ruky.

5. Vyhýbať sa kontaktom

 • vyhýbajte sa MHD, zhromaždeniam, kultúrnym a športovým podujatiam.

6. Dodržiavať životosprávu

Samozrejmosťou je posilňovanie imunity. Na zvýšenie imunity existuje základných, takzvaných „5 S“, ktoré nezabudnite dodržiavať :

 • SPÁNOK – dostatok spánku posilňuje imunitu a zabezpečuje funkčnú imunitnú odolnosť,
 • STRAVA – zdravá strava, pričom základom by mala byť čerstvá zelenina a ovocie,
 • SMIECH a žiadny stres a panika,
 • ŠPORT – mierna fyzická aktivita
 • Čo najmenej STRESU – výrazné „oslabenie imunity“ vzniká pri dlhodobom strese,  dochádza k výraznému zníženiu NK-buniek, ktoré sú zodpovedné za ochranu proti vírusovým infekciám a zníženiu T-bunkovej odpovede na infekciu. Tým sa znižuje schopnosť imunity bojovať proti vírusovým bunkám.

Moderná liečba a komplexný manažment bronchiálnej astmy umožňuje väčšine astmatikov žiť plnohodnotný život bez obmedzení, a preto si vynechaním liečby nezhoršujme túto šancu ani v tomto období.

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.