Sadrokartónová doska Activ’Air chráni doma pred formaldehydom - ImunoVital

Sadrokartónová doska Activ’Air chráni doma pred formaldehydom

Zdravie je najcennejšie, čo máme. Ohrozuje ho však množstvo faktorov, ktoré ľudí denne obklopujú. V zdanlivom bezpečí ich domova, v obchodoch, kanceláriách či v športových zariadeniach.

Budovy a interiéry sú miestom, kde ľudia trávia naprostú väčšinu, až 90 percent svojho času. A práve tu ich najviac ohrozujú škodliviny, ktoré majú negatívny účinok na zdravie človeka a zdravie jeho najbližších. V podobe voľne prchavých látok pôsobia často nebadane, skryto a ich negatívny vplyv sa nemusí prejaviť okamžite. Najväčšmi ľudí ohrozuje formaldehyd, pretože ide o látku, ktorá sa v interiéri vyskytuje najčastejšie.

Formaldehyd je najrozšírenejšia znečisťujúca látka v domácnostiach. Hoci je neviditeľná, dokáže spôsobiť nemalé zdravotné problémy pri vdýchnutí, požití aj pri styku s pokožkou. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny klasifikuje formaldehyd ako možný karcinogén pre človeka, súčasná legislatíva na Slovensku uvádza formaldehyd ako chemickú toxickú látku.

„Formaldehyd je pre ľudí vysoko toxický, nezávisle od spôsobu vystavenia – pri vdýchnutí, požití aj pri kontakte s pokožkou. Pripisujú sa mu mnohé nežiaduce zdravotné účinky, ktoré sú dobre zdokumentované. Pri vdychovaní môže vyvolať podráždenie očí a slizníc či bolesti hlavy, pocit pálenia v hrdle zhoršuje priebeh alergií či astmy,“ vysvetľuje klinická imunoalergologička Katarína Bergendiová.

Účinky po dlhodobej alebo opakovanej expozícii formaldehydu sa obvykle prejavujú ako chronický kašeľ, chronické poruchy dýchacích ciest, astma, bronchitída alebo dermatitída, poznamenáva lekárka. „Na kvalitu vnútorného ovzdušia sú najcitlivejšie deti,“ upozorňuje K. Bergendiová.

Pozor na nový nábytok

Hoci sa formaldehydu nemožno vyhnúť úplne, existuje viacero odporúčaní, ako si zdravie chrániť a riziko zdravotných následkov minimalizovať. Pri kúpe nového nábytku je vhodné uprednostniť masív pred drevotrieskou, pri nákupe sa informovať o emisnej triede a zložení výrobku, novozariadené priestory nevyužívať ihneď. No a pravdaže, netreba zabúdať pravidelne vetrať.

Formaldehyd pomáhajú z ovzdušia odstrániť aj niektoré rastliny, napríklad azalka, brečtan popínavý, fikus, chryzantéma či lopatkovec. Všetko sú to však neúplné, dočasné riešenia.

Dlhodobé riešenie: zdravá doska Activ’Air

Najnovšou zbraňou v boji proti formaldehydu je zdravá sadrokartónová doska s technológiou Activ’Air: formaldehyd pohltí, rozloží, zabráni jeho spätnému vylučovaniu a tento proces čistenia ovzdušia funguje 50 rokov. Vyrába ju trnavský Rigips, divízia spoločnosti Saint-Gobain Construction Products.

Doska-Active-Air-1-X.jpg

Zdravá doska Activ’Air od Rigipsu zredukuje obsah formaldehydu v interiéri až do 70 percent. Vďaka použitému bielemu papieru sa od ostatných sadrokartónových dosiek dá ľahko odlíšiť a svoju unikátnu schopnosť nestráca ani po bežnej povrchovej úprave (nátery, tapety, stierky).

Activ’Air pôsobí v troch krokoch:
• Pohltí voľne prchavé látky, ako napríklad formaldehyd.
• Rozloží ich na neškodné látky.
• Zabráni spätnému vylučovaniu látok do prostredia.

Doska-Active-Air-2-X.jpg

• Formaldehyd je najrozšírenejšia znečisťujúca látka v domácnostiach. Hoci je neviditeľná, dokáže spôsobiť nemalé zdravotné problémy pri vdýchnutí, požití aj pri styku s pokožkou. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny klasifikuje formaldehyd ako možný karcinogén pre človeka, súčasná legislatíva na Slovensku uvádza formaldehyd ako chemickú toxickú látku.

Zdroj: http://www.pnky.sk/sport/detske-talenty-budu-trenovat-pod-dohladom-nasej-najuspesnejsej-plavkyne/http://abc-byvanie.sk/byvanie/materialy-a-konstrukcie/sadrokartonova-doska-activ%E2%80%99air-chrani-doma-pred-formaldehydom/

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.

Vytvorila marketingová agentúra Madviso.