Bc. Martina Bednáriková - ImunoVital

Bc. Martina Bednáriková

Zdravotná sestra- vrchná sestra

Som vyučená zdravotná sestra a popri zamestnaní v Univerzitnej nemocnici s poliklinikou pracujem v Centre pre klinickú imunológiu a alergológiu, reprodukčnú medicínu a pre športovcov, na klinike ImunoVital.

Martina Bednáriková

Skúsená sestra

Vyštudovala som strednú zdravotnícku školu v Bratislave. Po úspešnom ukončení som sa rozhodla pokračovať v štúdiu na vysokej škole sv. Alžbety v odbore ošetrovateľstvo. Mojím prvým zamestnaním popri vysokej škole bola práca na oddelení chirurgie u Milosrdných Bratov, kde som získala cenné praktické skúsenosti. Popri zamestnaní v UNsP Milosrdní Bratia sa mi naskytla príležitosť pracovať na špičkovej súkromnej klinike ImunoVital

Považujem sa za priateľského človeka, ktorý nevyhľadáva konflikty a ktorý sa snaží riešiť problémy s chladnou hlavou. V pracovnom kolektíve som veľmi spokojná a každý deň sa teším na náš skvelí tím rovnako ako na klientov ImunoVital Centra.