Ľubica Vavrinec - ImunoVital

Ľubica Vavrinec

Recepčná pracovníčka

Prešla som viacerými pracoviskami, no od roku 2017 pracujem ako recepčná v ImunoVital Centre, špecializačnom Centre pre klinickú imunológiu a alergológiu, reprodukčnú medicínu a pre športovcov.

Ľubica Vavrincová

Ochotná a nápomocná recepčná

Mám stredoškolské vzdelanie v odbore ekonómia zakončené maturitnou skúškou. Počas svojej praxe som pracovala na viacerých pracoviskách. Najdlhšie som pôsobila vo firme Edenred Slovakia, s. r. o. vo FIT Plus, s. r. o. ako asistentka pre asistenčné a administratívne práce a od decembra 2017 pracujem ako recepčná pracovníčka v ImunoVital Centre

Považujem sa za pozitívne naladenú, komunikatívnu, spoľahlivú, poriadkumilovnú, zodpovednú a prispôsobivú osobu. Celú moju doterajšiu profesijnú kariéru som pracovala s ľuďmi, či už na telefonickej, e-mailovej, alebo face-to-face báze. Nebojím sa nových vecí a rada uplatním nadobudnuté vedomosti a skúsenosti v ďalšej práci.