MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Klinický imunológ a alergológ – primárka

Som lekárka s 25-ročnou praxou v pediatrii, klinickej imunológii a alergológii. V januári 2014 som založila nové Centrum pre klinickú imunológiu a alergológiu – ImunoVital Centrum, kde aj pracujem.

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Lekárka s 25-ročnou praxou 

Špecializačnú atestáciu mám z pediatrie a klinickej imunológie a alergológie. Pôsobila som v organizáciách Detská fakultná nemocnica v Bratislave – Kramáre, v NÚTARCH v Bratislave – Podunajské Biskupice a v Pneumo-Alergo Centre, ktoré som budovala spolu s MUDr. Branislavom Drugdom a MUDr. Martinom Brezinom od roku 2003 až do 2013.

Poruchy imunity, alergie, bronchiálnu astmu a iné ťažkosti u športovcov riešim dlhodobo už od roku 1998. V roku 2002 som obhájila na LFUK dizertačnú doktorandskú prácu so zameraním na tému Šport a imunitný systém. Ako lekár som sa s tímom športovcov zúčastnila viacerých majstrovstiev Európy a Sveta v rýchlostnej kanoistike a ako tímový lekár tiež výpravy na OH v Aténach v roku 2004, v Pekingu v 2008 a vo Vancouveri v roku 2010.

Okrem práce v ambulancii pracujem aj ako konziliárny lekár pre alergické ochorenia a imunológiu pre Top Tím športovcov v príprave na OH a iné významné športové podujatia, kde spájam môj koníček, teda šport, s mojou profesiou. V roku 2011 som založila elektronické periodikum Aby šport nebolel, najobsažnejšiu a najčítanejšiu stránku, ktorá sa venuje vzťahu športu, zdravia a výživy. Tiež som od roku 2010 hlavnou organizátorkou konferencií s rovnomenným názvom Aby Šport Nebolel. Jej cieľom je osloviť všetkých aktívnych rekreačných športovcov, trénerov, inštruktorov a tých, pre ktorých predstavuje šport neodmysliteľnú súčasť ich života.

V roku 2014 som založila ImunoVital Centrum, špecializačné Centrum pre klinickú imunológiu a alergológiu, reprodukčnú medicínu a pre športovcov. Som členkou viacerých odborných spoločností, napríklad Slovenskej imunologickej, imuno-alergologickej, pneumologickej, pediatrickej a medzinárodnej spoločnosti pre šport a imunológiu.

Prednášam na domácich i zahraničných kongresoch a publikovala som taktiež množstvo publikácií v domácich aj zahraničných odborných časopisoch. Pravidelne publikujem nielen vo vedeckých kruhoch, ale tiež pre širokú odbornú verejnosť. V roku 2014 som vydala knižnú publikáciu pod názvom Aby strava neškodila, jedlo ako priateľ s receptami pre pacientov s neznášanlivosťou na potraviny. Od roku 2014 sa venujem aj problematike reprodukčnej imunológie.

Narodila som sa v Bratislave. Mám jedného úžasného syna a vo voľných chvíľach sa rada venujem športu, a to hlavne outdoorovým aktivitám, ako sú cyklistika, vodáctvo, skialp, bežky a iné, ale aj kultúre a vlastne všetkému, čo v živote stojí za to.

Som držiteľom špecializačných atestácií

  • Pediatria
  • Klinická imunológia a alergológia

Vzdelanie

  • PhD – téma – Šport a Imunitný systém

Som držiteľom certifikátov

  • Certifikát z kurzu prietokovej cytometrie
  • Certifikát z kurzu funkčných vyšetrovacích metód
  • Medzinárodný certifikát z nového odvetvia športovej imunológie

So športovým tímom SR som sa ako lekárka výpravy zúčastnila:

LOH 2004 Atény
LOH 2008 Peking
ZOH 2010 Vancouver