MUDr. Denisa Prokopičová - ImunoVital

MUDr. Denisa Prokopičová

Internista, Klinický imunológ a alergológ

Som lekárka s 20-ročnou praxou v odbore interného lekárstva. Mám atestáciu z odboru vnútorné lekárstvo, klinickej imunológie a alergológie a v ImunoVital Centre pracujem od roku 2015 ako ambulantný lekár.

Lekárka s 20-ročnou praxou

Vyštudovala som Lekársku fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 2001 som získala kvalifikačnú atestáciu z internej medicíny a v júni 2019 kvalifikačnú atestáciu z klinickej imunológie a alergológie

V júli roku 1998 som nastúpila na Rehabilitačné lôžkové oddelenie, kde som pôsobila do mája 1999. Pracovala som ako internista v rôznych zdravotníckych zariadeniach, ako NsP Modra, FNsP Petržalka a v Univerzitnej nemocnici Ružinov. 

Od februára 2015 pôsobím v ImunoVital Centre ako ambulantný lekár špecialista v odbore klinická imunológia a alergológia. Ovládam anglický a ruský jazyk, som členkou viacerých odborných spoločností a pravidelne sa zúčastňujem na odborných domácich aj zahraničných vzdelávacích podujatiach.

Som držiteľom špecializačných atestácií

  • Vnútorné lekárstvo
  • Vnútorné lekárstvo Klinická imunológia a alergológia

Som držiteľom certifikátov

  • Školenie kóderov systému DRG