Občianske združenie – Aby Šport Nebolel - ImunoVital

Občianske združenie – Aby Šport Nebolel

Združuje ľudí so snahou o pestovanie zdravého životného štýlu pomocou fyzického pohybu, zdravého stravovania a zníženia stresu a tým obmedzenie rozvoja civilizačných ochorení, medzi ktoré patrí aj alergia, priedušková astma, poruchy imunity a rôzne iné…

Medzi  hlavné aktivity združenia „Aby Šport Nebolel“  patrí

  • Prepojenie teoretických poznatkov  o zdravom životnom štýle s fyzickou aktivitou.
  • Zabezpečenie jednotlivých kurzov pre našich pacientov.
  • Vzdelávania na podporu zdravého a aktívneho životného štýlu  a prevencie civilizačných chorôb pomocou športu, zdravej výživy a dostatočnej regenerácie u aktívnej časti obyvateľstva.
  •  Publikácia vzdelávacích článkov na web stránke – www.abysportnebolel.sk so zameraním na prevenciu poškodenia zdravia.

Naše združenie „Aby Šport Nebolel“  je v zozname prijímateľov 2 % dane a môžete ich poukázať nášmu Združeniu, prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje. Viac informácii o venovaní dvoch percentách na stránke http://www.rozhodni.sk.

Kontaktné údaje združenia „Aby Šport Nebolel“

Obchodné meno:  ABY ŠPORT NEBOLEL, o.z
Sídlo: Rezedova 27, 821 01 Bratislava
IČO: 42270375
Číslo bankového účtu: 2927895144/1100­, Tatra Banka
Revízor združenia: Mgr. Kopcová Elena