Konferencia pri príležitosti 10-ročného výročia - ImunoVital

Konferencia pri príležitosti 10-ročného výročia

Pozývame vás na Konferenciu ImunoVital pri príležitosti 10. výročia od založenia.

Ako poďakovanie za to, že ste našou súčasťou už 10 rokov sa v piatok 16. februára 2024 v čase od 10:00 – 15:00 uskutoční konferencia pre našich pacientov, partnerov, kolegov, lekárov a známych.

Tešiť sa môžete na zaujímavé diskusie a témy z oblasti telovýchovného lekárstva, alergických ochorení, astmy, potravinových alergií a intolerancií, biologickej liečby a reprodukčnej imunológie. Prednášky sa budú konať v priestoroch budovy Kerametal na adrese Jašíkova 4, 821 03 Bratislava. Vstup je zo strany ImunoVital Centra.

V rámci registrácie je zahrnuté aj malé občerstvenie, ktoré bude k dispozícii počas stretnutia. Pripravené budú pre vás rôzne pochutiny, minerálka, káva. Samozrejme, chýbať nebudú ani zdravé koláčiky pre všetkých našich pacientov či už s potravinovou alergiou, celiakiou, alebo inými potravinovými intoleranciami.

V poobedných hodinách je pre našich pacientov pripravený workshop na tému: Správne dýchanie s uznávaným Martinom Janišom. Vstup na tento workshop je 30 €.

Nezabudnite si zarezervovať svoje miesto čo najskôr, pretože počet miest je obmedzený a rýchlo sa plní! Záväzne sa môžete prihlásiť na našej recepcii osobne, alebo e-mailom na info@imunovital.sk. Je možné prihlásiť sa na každú prednášku zvlášť. V prípade, že by ste mali záujem zúčastniť sa celej konferencie, bude vstupné 15 €. Vstupné na celodennú konferenciu a workshop správne dýchanie je 45 €.

Srdečne vás pozývame na konferenciu Imunovital centra, pri príležitosti 10. výročia, ktorá bude vďaka nabitému programu a skvelej atmosfére skvelým zážitkom pre každého účastníka. Prajeme vám veľa zdravia!

Tím ImunoVital Centra

Program konferencie – 16. 2. 2024

Moderátorka: Jana Pifflová Španková

 • 10:00 – 10:30 Úvod
 • 10:30 – 10:45 MUDr. Katarína Bergendiová, PhD. – Imunologické príčiny porúch reprodukcie a ich liečba (15 minút)
 • 10:45 – 10:55 Diskusia
 • 10:55 – 11:10 MUDr. Denisa Prokopičová – Najmodernejšie možnosti liečby alergie (15 minút)
 • 11:10 – 11:25 MUDr. Monika Beľová – Potravinová neznášanlivosť a jej dopady na tráviaci trakt jedinca (15 minút)
 • 11:25 – 11:40 MUDr. Monika Beľová – Inovatívna liečba pomocou biologických liekov (15 minút)
 • 11:40 – 12:00 Diskusia
 • 12:00 – 12:30 Prestávka na obed
 • 12:30 – 12:45 MUDr. Katarína Bergendiová, PhD. – Diagnostika a liečba bronchiálnej astmy aj u športovcov (15 minút)
 • 12:45 – 13:30 MUDr. Katarína Dedinská-Cíferská – Ako prebieha telovýchovno-lekárska prehliadka u športovcov i nešportovcov – zaujímavé kazuistiky (15 minút)
 • 13:30 – 13:45 MUDr. Tibor Hlavatý – Športovanie po 65-tke: Áno alebo nie? (15 minút)
 • 13:45 – 14:00 MUDr. Katarína Bergendiová, PhD. – Vrcholový šport a imunita: Ako nájsť správny balans? (15 minút)
 • 14:00 – 14:30 Diskusia
 • 14:30 – 14:45 Iveta Stanková – Úvod do fyzioterapie ochorení dýchacích ciest (15 minút)
 • 14:45 – 17:00 Martin Janiš – Workshop správne dýchanie (30 € vstupné)

Témy a prednášky konferencie

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD. – klinická imunologička a alergologička – primárka ImunoVital Centra

Imunologické príčiny porúch reprodukcie a ich liečba

S diagnózou neplodnosti sa stretáva každý piaty až šiesty pár. Po vylúčení anatomických, hormonálnych, infekčných alebo genetických príčin je potrebné myslieť aj na možnosť, kedy je neplodnosť ženy či muža spôsobená poruchami imunity. Príčinou môžu byť niektoré následky chronických zápalov, imunopatologické stavy vedúce k sterilite alebo infertilite, autoimunitné ochorenia ovplyvňujúce zdravie matky i plodu či dokonca alergie. ImunoVital Centrum sa špecializuje v odbore reprodukčná imunológia ako jedno z troch zdravotníckych centier na Slovensku.

Diagnostika a liečba bronchiálnej astmy aj u športovcov

Z alergických ochorení najviac ovplyvňuje fyzickú výkonnosť priedušková (bronchiálna) astma – AB. Trpí ňou asi 300 miliónov ľudí na svete. Ide o chronické (celoživotné) zápalové ochorenie dýchacích ciest, ktoré sa prejavuje záchvatmi prevažne suchého a dráždivého kašľa. Pri kašli sa vyskytuje pocit dychovej tiesne nielen v pokoji, ale aj po námahe a počuteľným dýchaním – tzv. „piskotmi“. Astma sa nevyhýba ani športovcom, ktorí trpia astmou päťkrát častejšie. ImunoVital Centrum sa ako jediné na Slovensku zameriava na diagnostiku a liečbu alergie a bronchiálnej astmy športovcov, ako aj konzultáciu v oblasti dopingu pri anti astmatickej liečbe bronchiálnej astmy u športovcov.

Vrcholový šport a imunita: Ako nájsť správny balans?

Imunitný systém ovplyvňujú rôzne faktory, vrátane fyzickej aktivity. Rekreačný šport alebo primerané krátkodobé telesné cvičenie má na imunitný systém stimulačné účinky, prípadne jeho aktivity výraznejšie neovplyvňuje. Na druhej strane, dlhotrvajúci a intenzívny tréning, ktorý je súčasťou vrcholového či výkonnostného športu môže bez dostatočnej regenerácie oslabiť imunitu a spôsobiť zníženú obranyschopnosť jedinca. ImunoVital Centrum sa ako jediné na Slovensku zameriava na diagnostiku a liečbu imunitných porúch a dlhodobých chronických ochorení u športovcov.

MUDr. Denisa Prokopičová – Klinická imunologička a alergologička

Najmodernejšie možnosti liečby alergie

Alergiou trpí 30 – 40 % svetovej populácie, pričom v Európe ide o najčastejšie chronické ochorenie. Vzhľadom na to, že alergické ochorenia majú rôznu manifestáciu a príčinu, ich liečba musí byť komplexná a zameraná na zmiernenie symptómov a stabilizáciu ochorenia. Základom liečby alergického ochorenia je rozpoznanie alergénu, ktorý je príčinou vzniku ochorenia, a to buď kožným testom, alebo laboratórnym potvrdením zvýšenej hladiny špecifického IgE.

Forma alergénovej imunoterapie sa stanoví podľa výsledkov kožných testov a môže byť podávaná vo forme injekcií, tabliet či kvapiek. V ImunoVital Centre podávame všetky druhy alergénovej imunoterapie na inhalačnú alergiu, ale aj na včelu a osu.

MUDr. Monika Beľová – Klinická imunologička a alergologička

Potravinová neznášanlivosť a jej dopady na tráviaci trakt jedinca

Strava obsahuje všetky pre telo dôležité vitamíny, minerály a enzýmy v tej najprijateľnejšej podobe, no nesmie nám škodiť. Posledné roky sa u ľudí výrazne rozšírili nežiaduce reakcie na potraviny, ktoré môžeme rozdeliť do viacerých skupín. Funkcia tráviaceho traktu nespočíva iba v rozkladaní prijímanej potravy, ale má význam i pri ovplyvňovaní imunitného systému. Avšak na zabezpečenie optimálnej funkcie ochranných mechanizmov tráviaceho traktu je nevyhnutné správne zastúpenie a rovnováha všetkých druhov črevnej mikroflóry. Tá môže byť negatívne ovplyvnená rôznymi črevnými ochoreniami, ale aj nežiaducimi reakciami na potraviny. V ImunoVital Centre diagnostikujeme veľkú väčšinu jednotlivých druhov potravinovej neznášanlivosti a v spolupráci s gastroenterológmi nastavujeme pacientom adekvátnu liečbu.

Inovatívna liečba pomocou biologických liekov

Biologická liečba je inovatívny prístup, ktorý využíva biologické látky cielene pôsobiace na špecifické molekuly v tele zapojené do zápalových procesov a imunitnej odpovede. V prípade alergií prebieha biologická liečba pomocou anti-IgE. Ide o monoklonové protilátky pripravené metódou génového inžinierstva, ktoré viažu zbytočné protilátky a odstraňujú ich z organizmu. Pri atopickej dermatitíde sú týmito molekulami interleukíny, špecifické proteíny, regulujúce zápal v koži.

Pri liečbe biologikami ide o zásah do organizmu na genetickej báze a zároveň novú nádej pre pacientov. V blízkej budúcnosti očakávame rozšírenie našej liečebnej ponuky o ďalšie biologické lieky (nová biologická liečba pre pacientov s atopickou dermatitídou, astmou, urtikáriou a inými chronickými ochoreniami), čo nám umožní lepšie plniť našu misiu, a to poskytovať najnovšie a najefektívnejšie liečebné možnosti pre našich pacientov. V ImunoVital Centre sa venujeme najmodernejšej biologickej liečbe pri zlepšovaní klinického stavu našich pacientov.

MUDr. Katarína Dedinská-Cíferská – Lekárka (telovýchovné lekárstvo v príprave)

Ako prebieha telovýchovno-lekárska prehliadka u športovcov i nešportovcov

Ak chceme športovať, pokojové, záťažové EKG a funkčné vyšetrenie pľúc sú základom preventívnej prehliadky. Takéto vyšetrenie nám napovie, aká je základná reakcia nášho srdcovo-cievneho systému na fyzickú záťaž, ako na ňu reagujú náš krvný tlak, srdcová frekvencia a dýchací systém, prípadne či sa vyskytnú prejavy nedostatočného prekrvenia srdca alebo poruchy jeho rytmu. U ľudí, ktorí športovali od detstva sú niektoré zmeny na EKG normálne.

Úplne inak je tomu ale u osôb, ktoré sa pre šport rozhodli vo veku 30 – 40 rokov. Ak telovýchovný lekár zistí pri prehliadke prípadné zmeny pri pokojovom alebo záťažovom EKG, odporučí podrobnejšie vyšetrenie pacienta u kardiológa. Pokiaľ sa diagnostikuje alergia, prípadne ponámahová bronchiálna astma, vyšetríme vás u nás v ImunoVital Centre a stanovíme adekvátnu liečbu. Telovýchovnú prehliadku zaraďujeme ako adekvátnu prevenciu u športujúcich amatérov, kedy stanovíme ich zdravotný stav v pokoji a reakciu na fyzickú záťaž.

MUDr. Tibor Hlavatý – Telovýchovný lekár

Športovanie po 65-tke: Áno alebo nie?

Nikdy nie je príliš neskoro, aby ste sa stali športovo aktívnymi. V procese starnutia medzi 25. a 70. rokom života stráca svalová hmota približne 40 % svojho objemu. Pravidelný vyvážený tréning ju pomáha udržať a tým aj silu. Podľa jedného výskumu, kedy bol priemerný vek medzi seniormi 87 rokov a so silovým tréningom začali až v pokročilom veku, dokázali navýšiť svoje silové maximum o 200 %. Experti vychádzajú z teórie, že stálou športovou aktivitou je možné zjemniť príznaky menopauzy. To potvrdila jedna štúdia na univerzite v Granade. V skupine športujúcich žien s častými návalmi tepla sa po roku športovania príznaky znížili o štvrtinu v porovnaní so skupinou nešportujúcich žien s rovnakými príznakmi, u ktorých sťažnosti tohto typu stúpli o 9 %.

Šport pomáha tiež proti artérioskleróze (kôrnatenie ciev) a zužovaniu ciev. Vedci sa domnievajú, že športovanie pozitívne vplýva na klasické rizikové faktory, ako sú vysoký cholesterol a vysoká hladina cukru v krvi (diabetes) a zároveň pôsobí protizápalovo. Po 70-ke je vhodný aj vytrvalostný tréning. Má pozitívny prínos pre pamäť i osteoporózu. Pred dávkovaním pohybovej aktivity seniorovi musí byť pacient dôkladne vyšetrený (srdcovo-cievny a pohybový systém). Podľa výsledkov je možné začať s postupným zaťažovaním. Výsledky rozsiahlych epidemiologických štúdií vykonávaných v posledných rokoch preukázali platnosť hypotézy, že určitý stupeň telesného zaťaženia a pravidelná pohybová aktivita minimálne strednej intenzity udržujú aktívny spôsob života u ľudí vo vyššom veku.

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.