Čo je laktát a ako súvisí s tréningom? - ImunoVital

Čo je laktát a ako využiť jeho krvné hladiny v tréningu?

Publikované 10.11.2018

Autor článku

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.

Klinický imunológ a alergológ

Na začiatok trocha biochémie, aby sme pochopili o čom vlastne píšem.

Čo je to laktát?

Laktát je konjugovaná báza kyseliny mliečnej, ktorá vzniká pri anaeróbnej glykolýze ( bez prístupu kyslíka)  premenou  pyruvátu pomocou  laktátdehydrogenázy (LDH).

Laktát sa tvorí v tele neustále, ale pri fyzickej záťaži dochádza k jeho zvýšenej produkcii vo svaloch.  To vedie k poklesu pH vo svaloch- zakysleniu, čoho následkom je takzvaná “svalovica“ ( svalová bolesť až stuhnutosť, strata svalovej sily, horšia koordinácia a technika pohybu).

Hladina laktátu v krvi je daná pomerom medzi jeho tvorbou a jeho odbúravaním (glukoneogenézou) v pečeni. Hyperlaktatémia a  neskôr nastupujúca laktátová acidóza vzniká buď z nadprodukcie laktátu  alebo z jeho nedostatočnej utilizácie. Na tvorbe laktátu sa podieľajú : koža, erytrocyty, mozog, svaly, črevná sliznica, leukocyty, trombocyty. Laktát je ďalej transportovaný krvou do pečene, kde je využitý ku glukoneogenéze (Coriho cyklus), menšia časť laktátu je využitá obličkami (pre glukoneogenézu a  vylúčenie močom), zbytok metabolizuje myokard a ďalšie orgány.

Laktátová krivka

 Laktátová krivka je  diagnostický test na zistenie:

  • anaeróbneho prahu (srdcová frekvencia, výkon),
  • aeróbneho prahu (srdcová frekvencia, výkon),
  • individuálnych tréningových zón,
  • zhodnotenia účinnosti tréningu ( v prípade opakovaného testu) .

 Laktátová krivka – význam

  • popisuje odpoveď organizmu na rôzne intenzity vytrvalostnej záťaže,
  • zahŕňa všetky záťažové zóny, v ktorých sa organizmus počas záťaže nachádza, pričom hladina laktátu je priamo úmerná zaťaženiu organizmu až po anaeróbny prah, kedy sa jeho hladina náhle zvyšuje,
  • priebeh laktátovej krivky sa mení v závislosti na našej trénovanosti,
  • pri absolútne netrénovanom jedincovi má krivka – skoro kolmý priebeh, pri maratóncovi má krivka pozvoľné stúpanie s kolmým priebehom až po určitom stupni zaťaženia,
  • určujeme aj laktátový spád – úroveň zotavenia (rýchlosť odbúrania kyseliny mliečnej z kapilárnej krvi po skončení testu laktátovej krivky). Meria sa po ukončení záťaže– medzi 5. a 8. minútou, potom v 13. minúte a napokon v 23. minúte.  Za výborný výsledok sa považuje pokles hladiny laktátu o 40 percent medzi maximálnou hodnotou laktátu a 23. minútou. Naopak, za nedostatočné sa považuje odstraňovanie laktátu o menej ako 20 percent.

Pri určovaní laktátového prahu pomocou hodiniek a šport testerov je laktátový prah a úroveň  trénovanosti len orientačná. Naopak, laktátový test dokáže veľmi presne stanoviť rozmedzie srdcových frekvencií,  pri ktorých treba rozvíjať jednotlivé energetické zóny a stanoví nám  hodnoty tepov, pri ktorých rozvíjame svoju vytrvalosť, ktoré rozmedzie srdcovej frekvencie je výhodné na regeneráciu a ktoré na rozvoj silovej vytrvalosti.

Čo presne si z testu odnesiem?

Výkony na prahových hodnotách (aeróbny prah, anaeróbny prah a maximálny výkon v teste zodpovedajúci VO2max) a spolu s tvarom krivky nám udávajú pomerne presnú informáciu ako na tom sme v základnej vytrvalosti, zmiešanej, na úrovni anaeróbneho prahu a anaeróbno – aeróbnej, čiže tzv. pretekárskej vytrvalosti. Hodnoty srdcovej frekvencie na prahových hodnotách využívame k zostaveniu jednotlivých tréningových zón, podľa ktorých sa dá tréning objektívne a prakticky riadiť smerom k cieľom prípravy. Ďalej to je úroveň zotavenia, ktorá vypovedá o možnej únave, začínajúcej chorobe, či pretrénovaní alebo nedostatočne vybudovanej základnej vytrvalosti. A v neposlednej rade, porovnanie svojich výkonov so sebou samým (ak som test už podstúpil) alebo s kolegom, súperom, kamarátom, či svetovou špičkou.

Ak Vás článok zaujal a chceli by ste zlepšiť tréningy – OBJEDNAJTE SA …

Vyšetrenie na objednaný termín a bez čakania

Vyberte si termín a rezervujte cez Bookio a budete mať vyšetrenie bez čakania.

Spolupracujeme so všetkými poisťovňami

Záleží nám na každom našom pacientovi bez ohľadu výberu poisťovne.